Share

IMMS

Skrócona specyfikacja

Ilość sekcji: Up to 990.000
Controllers: Up to 10,000
Sites: Up to 100
Get Hunter
Wykorzystujący komputer system centralnego sterowania służy do do zarządzania rozległymi obszarami.

System zarządzania nawadnianiem i monitorowaniem (IMMS) za pomocą komputera jest oprogramowaniem, dzięki któremu sterowanie systemami nawadniającymi na szeroką skalę jest opłacalne, użyteczne i zrozumiałe. System IMMS był intensywnie ulepszany i udoskonalany wynikiem czego jest graficzny program zarządzania i kontrolowania nawadniania. Interaktywne mapy graficzne systemu IMMS (do poziomu sekcji) pozwalają osobie zarządzającej systemem na pełną wizualną kontrolę operacji nawadniających przeprowadzanych na rozległym terenie oraz umożliwiają import projektów CAD. Opcjonalnie instalowany moduł ewapotranspiracji umożliwia nawadnianie w całości oparte na danych pogodowych z modelem poziomu wilgotności gleby poprzez wykorzystanie niedrogich czujników ewapotranopiracji. IMMS oferuje pełny zakres opcji komunikacyjnych włączając Ethernet, GPRS, telefon typu dial-up, radio UHF, i tradycyjny przewód kablowy. System IMMS jest kompatybilny z systemami Windows włączając najnowszy system Windows 8.

Charakterystyka systemu IMMS: Elementy i schematy konfiguracji

Product Tabs