Share

Dekoder ACC-99D

Skrócona specyfikacja

Zastosowanie: Commercial
Ilość sekcji: 1 до 99
Typ: Decoder
Get Hunter
Dwużyłowa wersja jednego z najbardziej zaawansowanych dekoderów firmy Hunter do zastosowań komercyjnych

Funkcja Easy Retrieve™ umożliwia przywrócenie harmonogramu, wartości czasów nawadniania, nazw oraz innych zapisanych ustawieńWielofunkcyjność sterownika ACC została ulepszona poprzez dodanie dwużyłowego systemu dekoderowego Hunter. Sterownik ACC-99D wykorzystuje dwużyłowe dekodery, aby sterować 99 sekcjami bez konieczności rezygnowania z szerokiej gamy funkcji oferowanych przez sterownik ACC. Umożliwiając sterowanie wieloma zaworami na dużych odległościach, sterownik dekoderowy ACC99D wykorzystuje wszystkie funkcje oferowane przez najbardziej zaawansowany sterownik ACC. Dwużyłowe zasilanie pozwala zaoszczędzić przewód miedziany, upraszcza procedurę wykrywania i usuwania usterek, minimalizuje prace polegające na układaniu przewodów w ziemi oraz umożliwia monitorowanie systemu za pomocą zdalnych czujników poprzez dwużyłową ścieżkę

Product Tabs