IMMS

IMMS SOFTWARE HAS BEEN DISCONTINUED
Ilość sekcji Do 990 000
Sterowniki Do 10 000
Lokalizacje Do 100

Modele

IMMS
IMMS
IMMS
Opcje instalowane przez użytkownika

Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania informacji o dostępności i zamawianiu produktów.

Specyfikacja

Dane użytkowe

 • Działa z większością nowoczesnych przeglądarek (Internet Explorer® nie jest już obsługiwany i może nie wyświetlać poprawnie wszystkich ekranów)
 • Bezpieczne połączenie dla internetowej aplikacji

Opcje instalowane przez użytkownika 

 • Inteligentne czujniki pogodowe Solar Sync (jeden na sterownik)
 • Przepływomierz, w tym Flow-Sync, WFS i inne zatwierdzone odpowiedniki

Communication Options 

 • Komórkowa (LTE lub 3G, w stosownych przypadkach)
 • Ethernet z połączeniem RJ-45
 • Połączenia za pośrednictwem UHF lub kabla
  • Hardwire, 20 mA via GCBL cable

Charakterystyka

IMMS Software was discontinued in 2022. The next-generation Centralus Irrigation Management Platform and ACC2 Controller are recommended as a replacement for IMMS Software.

KLUCZOWE KORZYŚCI

Browser-based programming and communication software
Cloud access or user-hosted enterprise versions available
Graphical user interface with customisable, map-based navigation
Flow monitoring and reporting
Alarm reporting and detailed irrigation history reports
Automatic SMS text notification of alarms to your mobile device
Mobile view allows instant status updates and fast command functions
Cell, Ethernet, UHF radio, and hardwire cable connectivity options
APIs available for custom integration into management systems
Built-in Solar Sync™logic for smart water savings
User administration with multiple levels of access

Funkcje zaawansowane

Funkcja graficzna systemu IMMS umożliwia tworzenie jednej lub więcej map w celu łatwiejszego sterowania systemem. Użytkownik jest w stanie zobaczyć wszystkie nawadniane obszary, a po kliknięciu na wybrany obszar, uzyskać szczegółowy widok obszaru i informacje na temat sterowania obszarem.

Funkcja ta sprawdza się idealnie, gdy nowe osoby muszą uzyskać informacje na temat całego systemu: mapy IMMS ułatwiają sterowanie urządzeniami do nawadniania, do których zostało podłączonych wiele dodatkowych elementów. Użyj dowolnego obrazu przedstawiającego rozplanowanie systemu lub obszaru działania sterownika i stwórz strefy kontroli poprzez łączenie symboli sekcji z wybranymi komendami.  Wystarczy dysponować grafiką danego obszaru, a IMMS dostarczy ci wszystkie niezbędne narzędzia do stworzenia interaktywnej mapy systemu. IMMS umożliwia również import grafiki wektorowej CAD w celu stworzenia w pełni inteligentnych, dopasowanych do potrzeb użytkownika map terenu.

Każdy sterownik wyposażony jest w ekran umożliwiający programowanie i wyświetlający informację na temat zachodzących operacji. Dzięki odpowiednim narzędziom użytkownik może szybko zdobyć informacje, które są mu potrzebne. Eliminuje to zamieszanie, które powstaje gdy kilka osób z personelu odpowiadającego za nawadnianie próbuje wprowadzić zmiany w systemie za pomocą pokręteł i przycisków. Wyłączenie awaryjne systemu aktywowane jest jednym kliknięciem myszki. Dostęp do każdej funkcji sterownika możliwy jest poprzez arkusze kalkulacyjne lub przez menu powszechnie stosowanych funkcji i komend.

Czy zastanawiałeś się ile czasu zajmuje wprowadzanie zmian w systemie na skutek zmian w lokalnych warunkach pogodowych? Dzięki opcjonalnemu oprogramowaniu IMMS-ET nie będziesz już musiał tego robić. IMMS-ET wykorzystuje efektywne czujniki, które w połączeniu z bazą danych przypisanych do poszczególnych sekcji (rodzaj roślin, rodzaj gleby, prędkość parowania itp.) tworzą codziennie oszczędne programy nawadniania dla całego systemu.

IMMS-ET odwzorowuje poziom wilgoci zgromadzonej w glebie (uwzględniając naturalne opady) i ustala w harmonogramie ilość nawadniania dla poszczególnych roślin. IMMS-ET przechowuje dane na temat warunków pogodowych zebranych przez czujniki oraz dokumentuje wszystkie modyfikacje wprowadzone do systemu jako reakcje na aktualne warunki pogodowe.

IMMS informuje o wszelkich nieprawidłowościach w systemie włączając natężenia, nieprawidłowy przepływ, problemy w zakresie komunikacji i inne zakłócenia w nawadnianiu. Wszystkie informacje o nieprawidłowościach zawierają datę i godzinę ich wystąpienia. Operator IMMS ma stały dostęp do danych o aktualnym stanie wszystkich sterowników i zaworów, bez konieczności przemieszczania się po danej miejscowości / obszarze i sprawdzaniu poszczególnych stref. Raporty można wyeksportować do innych formatów i wydrukować, a następnie przekazać zespołom serwisowym w celu sprawdzenia.

Dzięki aplikacji IMMS użytkownik może sprawdzać zużycie wody oraz badać szczelność systemu znajdując się kilkaset kilometrów od nawadnianego obszaru. Aplikacja IMMS została oparta na solidnej platformie skonstruowanej wokół sterownika ACC, która umożliwia również monitorowanie przepływu w czasie rzeczywistym. Wykorzystując przepływomierz oraz zawór główny, sterownik ACC jest w stanie wykryć nieprawidłowy poziom przepływu oraz odizolować zawory niespełniające standardów. Po zakończeniu przez sterownik badania diagnostycznego, wszelkie nieprawidłowości w poziomie przepływu są przesyłane do jednostki centralnej. Liczba wycieków i usterek jest znacznie zredukowana, natomiast osoba odpowiadająca za nawadnianie terenu jest w stanie bezzwłocznie dowiedzieć się o wszelkich problemach w systemie.

Dzięki IMMS możliwe jest również sprawdzanie ilości zużytej wody na określonym terenie przez określony sterownik, program i sekcję. Wszystkie dane zapisywane są w systemie, a użytkownik może tylko doceniać spokój oferowany przez automatyczny system monitorowania przepływu.

Dokumenty

 • Wszystkie
 • Podręczniki
 • Marketing
 • Specyfikacja
 • Szczegóły CAD
 • Części zamienne
Pokaż wszystkie dokumenty