G875

Model: Pełny obrót / wycinek łuku
Promień: 14,0 - 21,6 m
Przepływ: 1,75 - 7,34 m³/hr
Ciśnienie: 2,8 - 6,9 bars

The Ultimate TTS Solution for mid-range golf applications

Product Tabs

Film