Zarówno nadajnik, jak i odbiornik ROAM XL współpracuje z nadajnikami i odbiornikami ICR. W przypadku zmiany pilota z ICR na ROAM XL możesz nadal korzystać z odbiornika ICR. Podobnie, gdy użyjesz nadajnika ICR na obszarze wyposażonym w odbiornik RoamXL oba urządzenia będą współpracowały bez problemów.

Roam XL and ICR Remotes