Oznaczone kolorami dysze o podwójnej trajektorii

W celu łatwiejszej identyfikacji wszystkie zraszacze serii G900 posiadają dysze oznaczone kolorami oraz numer określający poziom przepływu (w galonach na minutę). Do wyboru jest osiem standardowych dysz o typowej trajektorii 22,5 stopnia lub osiem dysz o trajektorii 15 stopni, o ile wymagane jest nawadnianie niskokątowe.

Standardowe dysze o trajektorii 22,5 stopnia.

 

Niskokątowe dysze o trajektorii 15 stopni.