Pro-C Moduły rozszerzeń sekcji

Moduły rozszerzeń sekcji
Moduły rozszerzeń sekcji Opcji
PCM-300 Moduł wymienny, 3 sekcje; służy do zwiększenia liczby sekcji z 3 do 6, z 6 do 9 lub z 9 do 12
PCM-900 Moduł wymienny, 3 sekcje; służy do zwiększenia liczby sekcji z 6 do 15