Funkcja graficzna systemu IMMS umożliwia tworzenie jednej lub więcej map w celu łatwiejszego sterowania systemem. Użytkownik jest w stanie zobaczyć wszystkie nawadniane obszary, a po kliknięciu na wybrany obszar, uzyskać szczegółowy widok obszaru i informacje na temat sterowania obszarem.

Funkcja ta sprawdza się idealnie, gdy nowe osoby muszą uzyskać informacje na temat całego systemu: mapy IMMS ułatwiają sterowanie urządzeniami do nawadniania, do których zostało podłączonych wiele dodatkowych elementów. Użyj dowolnego obrazu przedstawiającego rozplanowanie systemu lub obszaru działania sterownika i stwórz strefy kontroli poprzez łączenie symboli sekcji z wybranymi komendami.  Wystarczy dysponować grafiką danego obszaru, a IMMS dostarczy ci wszystkie niezbędne narzędzia do stworzenia interaktywnej mapy systemu. IMMS umożliwia również import grafiki wektorowej CAD w celu stworzenia w pełni inteligentnych, dopasowanych do potrzeb użytkownika map terenu.