IMMS informuje o wszelkich nieprawidłowościach w systemie włączając natężenia, nieprawidłowy przepływ, problemy w zakresie komunikacji i inne zakłócenia w nawadnianiu. Wszystkie informacje o nieprawidłowościach zawierają datę i godzinę ich wystąpienia. Operator IMMS ma stały dostęp do danych o aktualnym stanie wszystkich sterowników i zaworów, bez konieczności przemieszczania się po danej miejscowości / obszarze i sprawdzaniu poszczególnych stref. Raporty można wyeksportować do innych formatów i wydrukować, a następnie przekazać zespołom serwisowym w celu sprawdzenia.