Każdy sterownik wyposażony jest w ekran umożliwiający programowanie i wyświetlający informację na temat zachodzących operacji. Dzięki odpowiednim narzędziom użytkownik może szybko zdobyć informacje, które są mu potrzebne. Eliminuje to zamieszanie, które powstaje gdy kilka osób z personelu odpowiadającego za nawadnianie próbuje wprowadzić zmiany w systemie za pomocą pokręteł i przycisków. Wyłączenie awaryjne systemu aktywowane jest jednym kliknięciem myszki. Dostęp do każdej funkcji sterownika możliwy jest poprzez arkusze kalkulacyjne lub przez menu powszechnie stosowanych funkcji i komend.