Podczas programowania sterownika I-Core użytkownik ma do wyboru są następujące języki: angielski, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki i portugalski.