HydraWise

  • Type:
   Water Management
  • Platform:
   iPhone, Android, Web
  • Maximum Controllers:
   Unlimited
  • Ilość sekcji:
   6, 12, 24
  • Typ:
   stały
  • Funkcja Wi-Fi włączona
  • Ilość sekcji:
   6, 12
  • Typ:
   stały
  • Funkcja Wi-Fi włączona
  • Ilość sekcji:
   4-16
  • Type:
   Modułowy i Stały
  • Obsługa przez Wi-Fi
  • Sterownik kompatybilny z oprogramowaniem Hydrawise
  • Możliwość podłączenia przepływomierza
  • Wykrywanie usterek przewodów
  • Ilość sekcji:
   8 - 54
  • Type:
   Modular
  • Funkcja Wi-Fi włączona
  • Czujnika:
   Flow