SYSTEM NAWADNIANIA STREFY KORZENIOWEJ (RZWS)

Zastosowanie: Shrub and Tree Irrigation
Zastosowanie: ogrody przydomowe/tereny przemysłowe
Size: 10”, 18”, 36”
Przepływ: 0.25 or 0.50 GPM
Chcąc utrzymać w zdrowiu drzewa i krzewy należy zapewnić głębokie nawadnianie ich korzeni

Product Tabs