Dekoder ACC2 – Komponenty wewnętrzne/zewnętrzne

 

Komponenty zewnętrzne

1 Drzwiczki

2 Rama centrali

3 Interfejs

4 Zatrzask ramy centrali

5 Przewód interfejsu

Złącze kablowe interfejsu znajduje się pod kontrolką statusu. Jest to standardowe złącze z dźwignią blokującą z jednej strony, którą należy wcisnąć, aby wyjąć przewód.

6 Zapasowe bezpieczniki dekodera i narzędzie

Sterownik dekoderowy ACC2 jest dostarczany z zapasowymi bezpiecznikami samochodowymi 20 A oraz narzędziem do wyciągania bezpieczników. Są to zapasowe bezpieczniki do stosowania wyłącznie w modułach wyjściowych dekodera w celu zwiększenia ochrony przeciwprzepięciowej okablowania w terenie. Dodatkowe bezpieczniki można kupić w większości sklepów z częściami samochodowymi.

7 Uchwyty na zapasowe bezpieczniki

8 Wspornik do montażu ściennego

9 Opaski z drutu do odciążania

 

Komponenty wewnętrzne

1 Płyta główna

Wymienna płyta PCU (Power Conditioning Unit) została zamocowana tylko za pomocą pojedynczej śruby i można ją w razie potrzeby wymienić. Płyta jest podłączana bezpośrednio do tylnej ścianki. Płyta zawiera komponenty, które są używane przez wszystkie moduły wyjściowe dekodera, a kontrolka LED statusu informuje o zasilaniu dochodzącym do płyty i jej prawidłowym działaniu.

2 Blokada przesuwna

Blokada przesuwna zabezpiecza moduły wyjściowe dekodera przed wysunięciem. Gdy blokada jest otwarta, zasilanie interfejsu jest wyłączone i świeci się pomarańczowa kontrolka. Jeśli blokada przesuwna jest otwarta, sterownik nie będzie działał, a kontrolka LED statusu będzie migać na pomarańczowo.

3 Porty modułu wyjściowego

4 Port rozszerzeń czujników przepływu

5 Końcówka uziemienia

Urządzenie zostało wyposażone w końcówkę uziemiającą o dużej wytrzymałości, przeznaczoną do ochrony odgromowej i przepięciowej. To połączenie służy wyłącznie w celu zapewnienia urządzeniu bezpieczeństwa. Musi ono zostać wykonane za pomocą grubego przewodu miedzianego, zatwierdzonego do sprzętu uziemiającego, zakopanego w ziemi w odległości co najmniej 2,5 m od sterownika i możliwie jak najdalej od przewodów dwużyłowych.

Uziemienie składa się z 2,5-metrowego stalowego pręta pokrytego miedzią wbitego do samego końca w ziemię, lub miedzianej płyty o wymiarach 2,5 m × 100 mm, albo obu tych elementów, bądź porównywalnego sprzętu uziemiającego zgodnego z lokalnymi przepisami.

Do końcówki uziemienia nie wolno podłączać głównego przewodu uziemienia zasilania prądem przemiennym. ACC2 zapewnia bezpieczne połączenie uziemienia wewnątrz przedziału kablowego transformatora.

Ścieżki przewodów dekodera wymagają również dodatkowego uziemienia co 300 m, lub co najmniej co 12 dekoderów. Dekodery ICD zawierają wbudowaną ochronę przeciwprzepięciową z nieizolowanym przewodem miedzianym do podłączenia uziemienia. W obszarach, w których wyładowania atmosferyczne są częste, należy przygotować gęstsze uziemienie.

Uziemienie dekodera powinno spełniać te same wymagania co uziemienie sterownika: 2,5-metrowy pręt stalowy pokryty miedzią wbity do samego końca w ziemię, lub miedziana płyta o wymiarach 2,5 m × 100 mm, umieszczona pod kątem prostym do przewodu dwużyłowego, w odległości co najmniej 2,5 m od niego.

6 Blok transformatora

7 Pokrywa podłączenia kablowego

8 Zasilacz

Zasilacz zlokalizowany w lewym górnym rogu szafki jest istotnym elementem systemu i zawiera połączenia dla czujników zewnętrznych, wyjścia pompy / zaworu głównego, połączenia przewodu wspólnego i inne. Zasilacz został zaprojektowany w taki sposób, aby w razie konieczności jego wymiana nie sprawiała problemu. Zasilacz jest mocowany za pomocą trzech śrub mocujących (śruby krzyżakowe nr 2). Połączenie zasilacza ze sterownikiem przeprowadzane jest za pomocą dwóch modułowych wtyczek kablowych.

9 Wejścia czujnika przepływu

Czujnik przepływu jest zasilany prądem stałym z zachowaniem biegunowości. Podłączając przepływomierz zasilany prądem stałym, należy sprawdzić, czy dodatni przewód czujnika jest podłączony do czerwonego zacisku, a ujemny do czarnego zacisku.

Na płycie zasilacza znajdują się trzy wejścia czujników przepływu. Opcjonalny moduł rozszerzeń przepływu A2C-F3 spowoduje dodanie trzech dodatkowych wejść, co daje maksymalnie sześć wejść czujników przepływu.

10 Kontrolka statusu

Jeśli kontrolka statusu świeci na zielono, oznacza to, że urządzenie jest zasilanie i działa prawidłowo. Zmiana koloru na pomarańczowy oznacza, że wystąpił problem i urządzenie nie działa prawidłowo.

Stałe pomarańczowe światło oznacza problem z samym zasilaczem.

Migające pomarańczowe światło oznacza, że jedna z dwóch blokad przesuwnych jest otwarta. Sterownik nie będzie działał, dopóki obie blokady przesuwne nie będą ustawione w pozycji zamkniętej.

11 Port programowania

Port programowania służy do programowania numerów sekcji w dekoderach. Przed uruchomieniem dekoderów ICD należy zaprogramować w nich numery sekcji. Aby ułatwić sobie pracę, odwróć interfejs, przejdź do menu Dekoder i wybierz opcję Zaprogramuj dekoder. Wsuń czerwony i niebieski przewód biegnący z dekodera (nie ma znaczenia, w który otwór zostanie wsunięty dany przewód) i użyj menu, aby wybrać numery sekcji i zaprogramować dekoder.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem