ACC2 – Funkcje wewnętrzne

 

 

1Przewód interfejsu

Złącze kablowe interfejsu znajduje się pod kontrolką statusu. Jest to standardowe złącze z dźwignią blokującą z jednej strony, którą należy wcisnąć, aby wyjąć przewód.

 

2Wymiana zasilacza

Zasilacz zlokalizowany w lewym górnym rogu szafki jest istotnym elementem systemu i zawiera połączenia dla czujników zewnętrznych, wyjścia pompy / zaworu głównego, połączenia przewodu wspólnego i inne.

Zasilacz został zaprojektowany w taki sposób, aby w razie konieczności jego wymiana nie sprawiała problemu. Zasilacz jest mocowany za pomocą trzech śrub mocujących (śruby krzyżakowe nr 2). Połączenie zasilacza ze sterownikiem przeprowadzane jest za pomocą trzech modułowych wtyczek kablowych.

 

3Końcówka uziemienia

Urządzenie zostało wyposażone w końcówkę uziemiającą o dużej wytrzymałości, przeznaczoną do ochrony odgromowej i przepięciowej. To połączenie służy wyłącznie w celu zapewnienia urządzeniu bezpieczeństwa. Musi ono zostać wykonane za pomocą grubego przewodu miedzianego, zatwierdzonego do sprzętu uziemiającego, zakopanego w ziemi w odległości co najmniej 2,5 m od sterownika.

Uziemienie składa się z 2,5-metrowego stalowego pręta pokrytego miedzią wbitego do samego końca w ziemię, lub miedzianej płyty o wymiarach 2,5 m × 1,25 m, albo obu tych elementów, bądź porównywalnego sprzętu uziemiającego zgodnego z lokalnymi przepisami.

Do końcówki uziemienia nie wolno podłączać głównego przewodu uziemienia zasilania prądem przemiennym. ACC2 zapewnia bezpieczne połączenie uziemienia wewnątrz przedziału kablowego transformatora.

 

4Blokady przesuwne

Górna i dolna blokada przesuwna zabezpiecza moduły wyjściowe dekodera przed wysunięciem. Gdy blokada jest otwarta, zasilanie interfejsu jest wyłączone i świeci się pomarańczowa kontrolka. Jeśli blokada przesuwna jest otwarta, sterownik nie będzie działał, a kontrolka LED statusu będzie migać na pomarańczowo.

 

5Rozszerzenie przepływu

Moduły rozszerzające monitorowania przepływu A2C-F3 dodają do sterownika trzy dodatkowe przewodowe wejścia czujników przepływu. Moduły te można dodać tylko do prawego dolnego gniazda modułów, po jednym na sterownik – jest to jedyny moduł, który będzie pasował do tego gniazda. Moduł rozszerzający monitorowanie przepływu jest zasilany prądem stałym z zachowaniem biegunowości. Łącze oznaczone znakiem + (lub czerwone) biegnące z czujnika przepływu musi być prawidłowo podłączone do zacisków modułu oznaczonych znakiem + (dodatnich). Po zainstalowaniu modułu należy zakończyć proces rozszerzania monitorowania przepływu w menu Urządzenia, Czujniki przepływu.

 

6Uchwyty do opasek kablowych

Uchwyty do opasek kablowych zostały tak uformowane w dolnej, tylnej części przedziału kablowego, aby zabezpieczyć okablowanie za pomocą plastikowych opasek zaciskowych. Pozwala to na uporządkowanie wnętrza przedziału i uniemożliwia wywieranie nacisku na moduły przez przewody.

W pobliżu zasilacza znajdują się dodatkowe uchwyty do opasek kablowych używanych do czujnika i innych połączeń.

 

7Bezpiecznik transformatora

W transformatorze zastosowano wymienny bezpiecznik elektryczny 5 × 20 mm, umieszczony obok wygodnego przełącznika wł./wył. Dwa zapasowe bezpieczniki znajdują się w dolnej, tylnej części ramki interfejsu.

Zapasowe bezpieczniki to standardowe bezpieczniki ze szklanym korpusem 5 × 20 mm, 250 V, 2 A, dostępne w internecie lub w sklepach z urządzeniami elektronicznymi

 

8Opcjonalne Wi-Fi lub LAN

Gniazdo Wi-Fi lub LAN umożliwia instalację opcjonalnych modułów komunikacyjnych.

 

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem