Wsparcie w zakresie Solar Sync

Welcome Page Body

Witamy w sekcji pomocy technicznej dotyczącej czujnika Solar Sync. Czujnik Solar Sync jest dostępny w wersji przewodowej i bezprzewodowej i automatycznie dostosowuje czas pracy sterownika w oparciu o odczyty czujników pogody. W tej sekcji znajdują się informacje na temat instalacji, regulacji, podłączania i rozwiązywania problemów z czujnikiem Hunter Solar Sync

Section Menu