Soil-Clik – programowanie i obsługa

Stopnie słupków na wyświetlaczu reprezentują centibary napięcia wody w glebie w skali od 10 do 100. Wysokie wartości oznaczają glebę suchą lub glebę, w której pozyskiwanie wilgoci przez rośliny jest utrudnione.

Poziom strzałek wskazuje punkt, w którym nawadnianie zostanie wyłączone.

0–10 Bardzo mokra
10–30 Piasek
30–60 Glina pylasta
60–100 Glina
100 Bardzo sucha

 

Zacznij od ustawienia średniej wartości w oparciu o tabele lub lokalne doświadczenia.

Obserwuj wyniki i dostosuj je w razie potrzeby. Naciśnij , aby zwiększyć i , aby zmniejszyć.

Gdy wybrany poziom wilgotności zostanie osiągnięty, Soil-Clik zatrzyma nawadnianie. Wskazuje na to symbol .

Przycisk pauzy zastępuje przycisk Soil-Clik. Pozwoli on sterownikowi na normalne nawadnianie, nawet jeśli poziom wilgotności gleby został osiągnięty.

W trybie wstrzymania wyświetlany jest symbol pauzy, a pozostała część ekranu jest pusta.

Uwaga: Pauza nie wstrzymuje nawadniania. Zastępuje Soil-Clik i umożliwia nawadnianie.

Naciśnij ponownie przycisk Pauzy, aby powrócić do normalnego działania.
 

Naciśnij przycisk (Pomiar), aby zaktualizować odczyt poziomu wilgotności. Pojawi się ikona pomiaru. Zaktualizowany pomiar (słupki) pojawi się w ciągu 5 sekund.

Symbol alarmu oznacza wewnętrzną usterkę. W takim przypadku należy wymienić moduł Soil-Clik.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem