Solar Sync – ustawianie adresu odbiornika/czujnika bezprzewodowego

Bezprzewodowy odbiornik Solar Sync i czujnik są już sparowane z jedną częstotliwością, co ułatwia instalację. Po zainstalowaniu bezprzewodowy odbiornik automatycznie przejdzie w tryb wyszukiwania, szukając sygnału ze sparowanego czujnika. Dobrym pomysłem jest jednak ręczne zainicjowanie komunikacji pomiędzy bezprzewodowym odbiornikiem i czujnikiem podczas instalacji, aby zweryfikować poprawność transmisji sygnału.

Ręczne inicjowanie komunikacji między bezprzewodowym odbiornikiem a czujnikiem
  1. Po podłączeniu zielonego i czarnego przewodu odbiornika (patrz sekcja „Podłączanie do sterownika”) przywróć zasilanie sterownika
  2. Czerwona dioda LED na środku odbiornika bezprzewodowego włączy się i będzie świecić przez 10 sekund, wskazując, że jest on w trybie wyszukiwania sygnału z czujnika bezprzewodowego.
  3. Gdy czerwona dioda LED świeci się, a odbiornik bezprzewodowy jest w trybie wyszukiwania, naciśnij i przytrzymaj trzpień na czujniku bezprzewodowym. Dioda LED na odbiorniku bezprzewodowym zamiga 4 razy, a następnie zgaśnie, wskazując, że sygnał z czujnika bezprzewodowego został potwierdzony.

 

  1. LED
Sprawdzanie poprawności komunikacji odbiornika z czujnikiem lub zmiana adresu
  • Naciśnij i przytrzymaj trzpień na czujniku bezprzewodowym
  • Dioda LED na bezprzewodowym odbiorniku mignie 2 razy, potwierdzając, że odbiornik uzyskał adres czujnika.

 

Uwaga: w przypadku awarii zasilania (lub z innego powodu, gdy odbiornik utraci kontakt radiowy z bezprzewodowym czujnikiem) odbiornik automatycznie przejdzie w tryb wyszukiwania, aby ponownie nawiązać komunikację z czujnikiem po przywróceniu zasilania. Jednak po przywróceniu zasilania sterownik automatycznie przejdzie w tryb wyłączenia z powodu deszczu do momentu przywrócenia komunikacji z czujnikiem, co może potrwać do 60 minut (maksymalnie). Wykonanie powyższych kroków w celu sprawdzenia poprawności komunikacji odbiornika z czujnikiem spowoduje wyjście sterownika z trybu wyłączenia z powodu deszczu i powrót do zaprogramowanego harmonogramu nawadniania.

 

  1. trzpień

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem