Solar Sync – łączenie z I-Core

I-Core ma teraz wbudowane oprogramowanie Solar Sync. Nowe sterowniki I-Core z wbudowaną funkcją Solar Sync można łatwo rozpoznać po nowym pokrętle ustawień Solar Sync na interfejsie. Ponieważ nowy I-Core ma wbudowane oprogramowanie Solar Sync, czujnik Solar Sync jest jedynym elementem, który należy podłączyć do sterownika. Moduł Solar Sync nie będzie używany i nie jest kompatybilny ze sterownikami I-Core, które mają wbudowane oprogramowanie Solar Sync.

 1. Aby podłączyć czujnik Solar Sync, należy poprowadzić czarny i zielony przewód czujnika do sterownika i podłączyć je do dwóch zacisków S1. Nie ma znaczenia, który przewód jest podłączany do którego zacisku S1, ale zacisk S1 musi być używany podczas podłączania czujnika Solar Sync.
 2. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zamontuj czujnik Solar Sync w miejscu, do którego dociera jak najwięcej światła słonecznego.
 3. Czujnik Solar Sync należy teraz przypisać do lokalizacji SEN1 w sterowniku. Ustaw pokrętło w położeniu Advanced Features (Funkcje zaawansowane).
 4. Użyj przycisku ▼, aby przejść do konfiguracji czujnika i naciśnij przycisk +.
 5. W pozycji SEN1 użyj przycisku +, aby przewijać opcje do momentu wyświetlenia Solar Sync. I-Core rozpoznaje teraz, że czujnik Solar Sync został podłączony.

W przypadku podłączania bezprzewodowego Solar Sync do I-Core, kroki 1–5 są takie same, z wyjątkiem kroku 1, w którym należy podłączyć zielony i czarny przewód z odbiornika bezprzewodowego Solar Sync do zacisków S1. Bezprzewodowy odbiornik Solar Sync komunikuje się z czujnikiem bezprzewodowym.

Solar Sync można zaprogramować tak, aby dostosowywał czas pracy sekcji według programu. Aby ustawić I-Core w trybie korekty Solar Sync:

 1. Ustaw pokrętło w pozycji Set Seasonal Adjustment (Ustaw korektę sezonową). Za pomocą przycisku PRG wybierz żądany program.
 2. Naciskaj przyciski +/–, aby wybrać tryb korekty sezonowej Solar Sync. W razie potrzeby powtórz dla innych programów.

Po podłączeniu i zaprogramowaniu czujnika Solar Sync czas pracy sekcji zostanie dostosowany zgodnie z ustaleniami czujnika Solar Sync. Solar Sync automatycznie dostosuje czas pracy sekcji i może być zaprogramowany niezależnie dla każdego z czterech programów I-Core. Czujniki Rain Clik i Freeze-Clik wbudowane w Solar Sync mogą być programowane według sekcji, co zostało omówione w części Ustawianie działania czujnika.

 

Solar Sync – łączenie z I-Core

Instalacja na starszych modelach sterowników I-Core (brak opcji USTAWIEŃ SOLAR SYNC na pokrętle)

Sterowniki I-Core starszego typu (bez opcji USTAWIEŃ SOLAR SYNC na pokrętle) wymagają instalacji modułu Solar Sync oraz czujnika. Starsze sterowniki I-Core mogą wymagać nowego modułu zasilania do współpracy z Solar Sync. Moduł zasilania I-Core musi mieć kod daty 10 lipca lub nowszy, aby był kompatybilny z Solar Sync. Kod daty znajduje się na górze modułu zasilania.

Instalacja modułu Solar Sync

 1. Przed podłączeniem modułu Solar Sync do sterownika należy wyłączyć zasilanie sterownika.
 2. Podłącz czerwony przewód z modułu do zacisku AC1.
 3. Podłącz biały przewód z modułu do zacisku AC2.
 4. Podłącz niebieski przewód z modułu do zacisku SEN.
 5. Zdejmij metalowy mostek (jeśli dotyczy) z dwóch zacisków czujnika.
 6. Podłącz żółty przewód z modułu do jednego z zacisków SEN.
 7. Podłącz pomarańczowy przewód z modułu do jednego z zacisków SEN.
 8. Podłącz czarny i zielony przewód z modułu do odbiornika lub czujnika zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi przewodowej lub bezprzewodowej instalacji Solar Sync.

Instalacja modułu Solar Sync

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem