Solar Sync – podłączanie do ICC2

Sterownik ICC2 jest zaprogramowany w technologii Solar Sync i dlatego nie wymaga użycia modułu Solar Sync.

Czujnik Solar Sync (SOLARSYNCSEN lub WSSSEN) jest podłączany bezpośrednio do zacisków „SEN” sterownika ICC2.

Instalacja przewodowego czujnika Solar Sync

Podłącz zielony i czarny przewód czujnika Solar Sync bezpośrednio do zacisków „SEN” na sterowniku ICC2, jak pokazano na ilustracji po prawej stronie. Nie ma znaczenia, który przewód podłączysz do którego zacisku. Ustaw pokrętło w położeniu „Solar Sync”. Wyświetlacz będzie początkowo pokazywał przerywane linie, a następnie pokaże domyślne ustawienie Strefy klimatycznej (3) z lewej strony oraz domyślne ustawienie Korekty nawadniania (5) z prawej.

Dostosuj strefę klimatyczną za pomocą strzałek w górę lub w dół. Po jednokrotnym naciśnięciu strzałki w prawo zacznie migać opcja Water Adjustment (Korekta nawadniania). Wyreguluj ustawienie za pomocą strzałek w górę lub w dół.

 
Instalacja bezprzewodowego czujnika Solar Sync

Podłącz zielony i czarny przewód bezprzewodowego odbiornika Solar Sync bezpośrednio do zacisków „SEN” na sterowniku ICC2, jak pokazano na ilustracji po prawej stronie. Nie ma znaczenia, który przewód podłączysz do którego zacisku. Ustaw pokrętło w położeniu „Solar Sync”. Wyświetlacz będzie początkowo pokazywał przerywane linie, a następnie pokaże domyślne ustawienie Strefy klimatycznej (3) z lewej strony oraz domyślne ustawienie Korekty nawadniania (5) z prawej.

Dostosuj strefę klimatyczną za pomocą strzałek w górę lub w dół. Po jednokrotnym naciśnięciu strzałki w prawo zacznie migać opcja Water Adjustment (Korekta nawadniania). Wyreguluj ustawienie za pomocą strzałek w górę lub w dół.

 

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem