SOLAR SYNC – ŁĄCZENIE Z WIELOMA STEROWNIKAMI

Czujnik Solar Sync ET może współdzielić jeden nadajnik czujnika z wieloma sterownikami Hunter AC. Aby wdrożyć tę konfigurację, każdy sterownik będzie potrzebował oddzielnego bezprzewodowego odbiornika Solar Sync (nr części: WSSR). Każdy odbiornik będzie musiał komunikować się z tym samym nadajnikiem.

WSS-SEN (bezprzewodowy moduł Solar Sync) jest dostarczany w zestawie z jednym odbiornikiem i jednym nadajnikiem. Każde urządzenie ma wstępnie ustawiony adres komunikacyjny. W przypadku dodatkowego odbiornika (WSSR) konieczne będzie uzyskanie adresu do nadajnika.

UWAGA: jednostki zakupione jako zestaw będą miały już wstępnie ustawiony adres komunikacyjny. Zapisywanie adresu nie jest konieczne, jednak w przypadku wymiany odbiornika lub nadajnika należy zresetować adres.

Każdy nadajnik jest produkowany z unikatowym adresem. Odbiornik musi znać ten adres, aby pracować z danym nadajnikiem. Ten krok jest konieczny tylko wtedy, gdy nadajniki i odbiorniki są kupowane osobno.

 

Ustawianie adresu nadajnika w odbiorniku:
  1. Po podłączeniu zielonego i czarnego przewodu odbiornika do sterownika PRZYWRÓĆ zasilanie sterownika.
  2. CZERWONA DIODA LED na środku odbiornika bezprzewodowego włączy się i będzie świecić przez 10 sekund, wskazując, że jest on w trybie wyszukiwania, szukając sygnału z czujnika bezprzewodowego.
  3. Gdy czerwona dioda LED świeci się, a odbiornik bezprzewodowy jest w trybie WYSZUKIWANIA, naciśnij i przytrzymaj trzpień na czujniku bezprzewodowym. Dioda LED na odbiorniku bezprzewodowym zamiga 4 razy, a następnie zgaśnie, wskazując, że sygnał z czujnika bezprzewodowego został potwierdzony.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem