Solar Sync – dokonywanie korekty

Po zainstalowaniu i zaprogramowaniu czujnika Solar Sync zaleca się, aby na kilka dni pozostawić system w trybie pracy z początkowymi ustawieniami. Z uwagi na zróżnicowane czynniki zewnętrzne w miejscu instalacji układu (umiejscowienie czujnika, ilość bezpośredniego światła dostępnego dla czujnika, ciepło odbijane przez otaczające powierzchnie itp.), początkowe ustawienia mogą wymagać regulacji, by system pracował zgodnie z oczekiwaną efektywnością. Czujnik Solar Sync można łatwo skalibrować odpowiednio do lokalnych warunków poprzez regulację ustawień Strefy klimatycznej i/lub Korekty nawadniania.

Poniżej opisano sposób postępowania:

  1. Pozwól systemowi działać na ustawieniach początkowych przez co najmniej 3 dni.
  2. Obserwuj wartość korekty sezonowej na sterowniku. Jeśli wartość Korekty sezonowej jest niższa lub wyższa niż oczekiwano dla danej pory roku, dokonaj regulacji ustawień czujnika Solar Sync.
Zbyt niska wartość korekty sezonowej

Upewnij się, że pokrętło sterownika znajduje się w pozycji RUN (Praca). Zwiększ wartość na skali Korekty nawadniania (wartość maksymalna to 10). Gdy ustawienia zostaną zmienione, sterownik natychmiast zaktualizuje się do nowej wartości korekty (%). Podnoś wartość Korekty nawadniania, dopóki nie pojawi się oczekiwana wartość procentowa Korekty sezonowej. Jeśli osiągniesz maksymalną wartość Korekty nawadniania w dostępnej skali (czyli 10) i wciąż konieczne będzie zwiększenie Korekty sezonowej, przestaw Strefę klimatyczną na poziom niżej (na przykład ze strefy 4 na 3).

Zbyt wysoka korekta sezonowa

Upewnij się, że pokrętło sterownika znajduje się w pozycji RUN (Praca). Zmniejsz wartość na skali Korekty nawadniania (wartość domyślna to 5). Gdy ustawienia zostaną zmienione, sterownik natychmiast zaktualizuje się do nowej wartości korekty (%). Obniżaj wartość Korekty nawadniania, dopóki nie pojawi się oczekiwana wartość procentowa Korekty sezonowej. Jeśli osiągniesz minimalną wartość Korekty nawadniania w dostępnej skali (czyli 1) i wciąż konieczne będzie zmniejszenie Korekty sezonowej, przestaw Strefę klimatyczną na poziom wyżej (na przykład ze strefy 2 na 3).

Podstawowe strefy klimatyczne pod względem ewapotranspiracji (ET)

Poniższa tabela pomoże Ci zidentyfikować Twoją strefę klimatyczną. Pod względem ewapotranspiracji wody wyróżniamy cztery strefy klimatyczne, z których każdy cechuje się odmienną charakterystyką parowania i temperatury. Jeśli to możliwe, zalecamy wybór w oparciu o średnią lipcową wartość ET lub szczytową letnią ET.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem