Warranty

Przydomowe i komercyjne systemy nawadniania firmy Hunter

Hunter Industries Incorporated (“Hunter”) gwarantuje, że następujące produkty będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania przez czas określony poniżej licząc od daty produkcji:

Rotory

Jeden rok: SRM

Dwa lata: PGP-ADJ, PGJ, HCV

Pięć lat: PGP Ultra, I-20, I-25, I-40, I-50, I-80, i Serie I-90

Zraszacze

Dwa lata: seria PS Ultra, SJ, FLEXsg, Seria HSBE

Pięć lat: Pro-Spray, Pro-Spray PRS30, i Serie Pro-Spray PRS40

Dysze

Dwa lata: dysze natryskowe, PCN, PCB, AFB, MSBN

Trzy lata: seria rotorów MP

Zawory

Dwa lata: seria PGV, Accu Sync

Pięć lat: HQ, ICV, IBV

Micro

Jeden rok: mikrozraszacze, złączki PLD, sztywne wieżyczki, zawory odpowietrzające, RZB

Dwa lata: ACZ, PCZ, RZWS, punktowe emitery kroplowe, rury, emitery wieloprzyłączeniowe, wieżyczki IH, MLD, Eco-Indicator, skrzynka uniwersalna, regulatory Senniger, złączki PLD-LOC

Pięć lat: ICZ, PLD, HDL, HDL-COP**, Eco-Mat, Eco-Wrap

Sterowniki

Dwa lata: ACC (starszy model), BTT, Eco Logic, HC, HCC, HPC, serie I-Core/DUAL (starszy model), NODE, NODE-BT, serie Pro-C, Pro-HC, PSR, ROAM, X2, X-Core, XC Hybrid, WAND

Trzy lata: ROAM XL, system dekoderów EZ, EZ-DT

Pięć lat: ACC2, ICC2, dekodery ICD, ICD-HP

Czujniki

Dwa lata: przepływomierz HC, czujnik ET

Pięć lat: czujniki Clik, Flow-Sync, MWS, Solar Sync, bezprzewodowy czujnik przepływu

Narzędzia

Dwa lata: SpotShot

Centralny system sterowania

Dwa lata: produkty układu sterowania centralnego IMMS (starszy model), A2C-WIFI, A2C-LAN, A2C-CELL-E, WIFIKIT, LANKIT, CELLKIT

Deklaracja gwarancyjna dla produktów Hunter Golf i komponentów* systemu nawadniania ST

Firma Hunter bezwarunkowo naprawi, wymieni lub odkupi, według własnego uznania, każdy wadliwy element produktu Golf lub ST wymieniony poniżej w kategoriach, z przedpłaconą przesyłką zwrotną, w okresie:

Sterowniki do nawadniania pól golfowych

Jeden rok: oprogramowanie Pilot Command Center, Pilot-FC, Pilot-FI, Pilot-IHS

Zraszacze golfowe

Trzy lata: seria TTS-800, Serie G-800, Serie G-900, Serie B, Serie RT

Pięć lat: gwarancja komponentu zraszacza do nawadniania pól golfowych zostanie przedłużona do 5 lat przy zakupie złącza przegubowego HSJ od autoryzowanego dystrybutora Hunter Golf.

Zintegrowane dwukierunkowe moduły do pól golfowych

Trzy lata: Pilot 100, Pilot 200, Pilot 400, Pilot 600

POŁĄCZENIA RUCHOME

Pięć lat: HSJ-0, HSJ-1, HSJ-2, HSJ-3

ROTORY ST

Pięć lat: ST-90, STG-900, ST-1200, ST-1600, ST-1700

AKCESORIA ST

Pięć lat: wszystkie modele zaczynające się od „ST”

KOMPUTER, DRUKARKA i AKCESORIA, RADIO DO KONSERWACJI I BATERIA

Zgodnie z gwarancją producenta na sprzęt (brak gwarancji HUNTER).

*Gwarancja obejmuje naprawę, wymianę lub odkupienie poszczególnych wadliwych komponentów lub zespołów wbudowanych w produkt. Gwarancja nie pozwala na zwrot kompletnych produktów końcowych bez uprzedniego uzyskania zgody dyrektora ds. produktów firmy Hunter.

W przypadku zastosowania produktów do celów rolniczych firma Hunter skraca gwarancję spryskiwaczy, rotatorów i wirników do jednego (1) roku od oryginalnej daty produkcji. Niniejsze ograniczenie dla produktów stosowanych w rolnictwie zastępuje wszelkie inne gwarancje wyraźne lub dorozumiane.

** Chociaż użycie miedzi nie eliminuje całkowicie możliwości przenikania jej do korzeni, wykazano, że pomaga ona zapobiegać temu zjawisku w połączeniu z odpowiednim harmonogramem nawadniania.

Jeżeli wada produktu Hunter zostanie wykryta w trakcie okresu gwarancyjnego, Hunter naprawi lub wymieni, według własnego uznania, produkt lub wadliwą część. Niniejsza gwarancja nie obejmuje napraw, regulacji lub wymiany produktu lub elementu produktu Hunter, jeżeli jego wada została spowodowania niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, przeróbką, modyfikacją, ingerowaniem oraz niewłaściwą instalacją i/lub konserwacją produktu. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy produkt Hunter został zainstalowany przez uprawnionego instalatora. Jeżeli wada produktu Hunter pojawi się w okresie gwarancyjnym, skontaktuj się ze swoim lokalnym Autoryzowanym Dystrybutorem Hunter.

Gwarancja Hunter obejmuje wyłącznie produkty zainstalowane jako przeznaczone i stosowane do celów nawadniania.Gwarancja Hunter ogranicza się do wad w materiałach i wykonaniu wykrytych w okresie gwarancyjnym i nie obejmuje sytuacji, w których produkt został niewłaściwie dobrany, zainstalowany, użytkowany, konserwowany, zastosowany, nadużywany, podłączony do zasilania lub uziemienia, serwisowany przez inne osoby niż uprawnieni przedstawiciele Hunter, użytkowany w innych warunkach niż te, do których został zaprojektowany lub w systemach wykorzystujących wodę zawierającą chemikalia powodujące korozję, elektrolity, piasek, brud, osad, rdzę lub czynniki w jakikolwiek inny sposób atakujące lub rozkładające plastik.Gwarancja Hunter nie obejmuje wad elementów spowodowanych uderzeniem pioruna, przepięciami zasilania elektroenergetycznego lub nieuzasadnionymi brakami zasilania.Jeżeli produkty zostaną odkupione, obowiązuje cena dystrybutora w chwili ich zwrotu.

Obowiązek firmy Hunter w zakresie naprawy, wymiany lub odkupienia produktów lub elementów produktów jak określono powyżej, jest wyłączną gwarancją udzielaną przez Hunter.Nie istnieją żadne inne gwarancje, wyraźne ani dorozumiane, włączając gwarancje przydatności handlowej i gwarancje przydatności do użycia do określonych celów.Hunter nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec dystrybutora, ani żadnej innej strony w ramach odpowiedzialności obiektywnej, deliktowej, umownej ani żadnej innej za jakiekolwiek szkody spowodowane lub dochodzone roszczenia z tytułu tych szkód wynikające z projektu lub wad produktów Hunter, jak również jakichkolwiek umyślnych, przypadkowych lub następczych bez względu na ich charakter.

Jeśli dotyczy, oświadczenie gwarancyjne firmy Hunter jest zgodne z przepisami lokalnymi.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gwarancji lub jej zastosowania, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres HunterTechnical.Support@hunterindustries.com.

DEKLARACJA HOMOLOGACJI ASAE

Firma Hunter Industries Incorporated zaświadcza, że wartości ciśnienia, przepływu i zasięgi dotyczące tych produktów zostały wyznaczone i podane zgodnie z ASAE S398.1 Procedure for Sprinkler Testing and Performance Reporting (Procedura testowania i podawania wydajności zraszaczy) oraz że reprezentują wydajność produkowanych zraszaczy w chwili publikacji niniejszego katalogu. Rzeczywista wydajność produktów może różnić się od opublikowanych specyfikacji z powodu normalnych odchyleń produkcyjnych oraz doboru próbek. Wszystkie inne specyfikacje są wyłącznie rekomendacją firmy Hunter Industries Incorporated.

 
 
 
 
 
 

Do wyświetlania i drukowania plików PDF konieczny jest program Adobe Reader.
Pobierz Adobe Reader tutaj.