Support
X2 Support

X2 - Quick Check™

Bu devre tanılama prosedürü, genellikle arızalı solenoidlerden veya ucu açık bir ortak kablonun yine ucu açık bir istasyon kablosuna temas etmesinden kaynaklanan kısa devreleri hızla tespit edebilir.

HUNTER QUICK CHECK TEST PROSEDÜRÜNÜ BAŞLATMAK İÇİN:

  1.  , ,   ve   düğmelerine aynı anda basın. Bekleme modundayken, LCD'de tüm segmentler görüntülenir (bu özellik ekran sorunlarını gidermeye yardımcı olur).
  2.   düğmesine basarak Quick Check test prosedürünü başlatın. Sistem istasyon terminallerinden geçen bir yüksek akım olup olmadığını tespit etmek için tüm istasyonlarda arama yapar. Saha kablolarında bir kısa devre tespit edildiğinde, kontrol ünitesi LCD ekranında bir ERR sembolü ve bunun önünde istasyon numarası anlık olarak yanıp söner. Hunter Quick Check devre tanılama prosedürünü çalıştırdıktan sonra, kontrol ünitesi otomatik sulama moduna geri döner.

     

NOT: Quick Check prosedürü açık devreleri veya kesilmiş kabloları tespit etmez.

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Да | No