I-Core kontrol ünitesinin bütün özellikleriyle, dekoder işlevlerini içerir.

DUAL Dekoder sistemi I-Core control ünitesi özelliklerini içermenin yanısıra, iki kablo dekoder sisteminin faydalarını sunar.