Support
X2 Support

X2 - Connecting a Pump Start Relay

NOT: Bu bölümü yalnızca monte edilmiş bir pompa start röleniz varsa tamamlayın. Pompa start rölesi, kontrol ünitesinden gelen bir sinyalle ayrı bir elektrik devresini çalıştırıp bir pompayı harekete geçirerek sisteminize su sağlayan bir cihazdır.

Potansiyel elektriksel girişimleri en aza indirmek için, kontrol ünitesinin hem pompa start rölesinden hem de pompadan en az 15 ft (4,5 m) uzağa monte edilmesi gerekir.

Step 1

Pompa rölesinden kontrol ünitesine bir kablo çifti uzatın.

Step 2

Bir ortak kabloyu kontrol ünitesinin içindeki C (Ortak) terminaline bağlayın ve pompa start rölesinden gelen diğer kabloyu MV terminaline bağlayın.

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? | No