Yürürlük Tarihi: Aralık 2023

I. Kurumsal Gizlilik Taahhüdü

Hunter Industries, Inc. (ABD Merkez, 1940 Diamond Street, San Marcos, CA 92078, ABD, Telefon: (1) 760-744-5240, Veri Sahibi Talebi gönderimleri, alt kuruluşları ve bağlı kuruluşları ("Hunter Industries", "biz" veya "bizim") gizliliğinize saygı duymayı taahhüt eder. Tüm ilgili Hunter Industries bağlı kuruluşlarının listesi MARKALAR VE ÜRÜNLER bölümünde mevcuttur. Bu Gizlilik Bildirimi, web sitelerimizi ve diğer çevrimiçi ürünlerimiz ile hizmetlerimizi kullandığınızda bilgilerinizi toplama, kullanma, ifşa etme, depolama ve diğer işleme eylemlerini nasıl gerçekleştirdiğimizi açıklar. Bu belgede "Hunter Industries" ifadesi, hem sizinle sözleşme yapan yerel Hunter kuruluşunu hem de daha geniş kapsamda Hunter Industries şirketler grubunu ifade eder. Kişisel Verilerin işlenmesinden ve altyapı sistemlerinden hangi kuruluşun sorumlu olduğuna bağlı olarak, sizinle sözleşme imzalayan Hunter Industries şirketi (sözleşmeniz kapsamında) ve/veya Hunter Industries, Inc. kişisel verileriniz için veri sorumlusudur. Buna göre, hangi Kişisel Verilerinize ihtiyaç duyulduğunu ve bu verilerin nasıl kullanılacağını bu kuruluş/kuruluşlar belirler.

Sizi ve gizliliğinizi korumaya yönelik taahhüdümüzü ve bu taahhütte nasıl yer alabileceğinizi anlamak için bu Gizlilik Bildirimini okumanızı öneririz.

Hunter Industries, gizlilik yasalarına ve özellikle Genel Veri Koruma Tüzüğü (2016/679 nolu Tüzük (AB), bundan böyle "GDPR" olarak anılacaktır) ile 2018 tarihli Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası'na (AB 275, Bölüm 1.81.5, bundan böyle "CCPA" olarak anılacaktır) uyar. GDPR, Hunter Industries'in Avrupa Birliği ülkelerinde ikamet eden kişilerin Kişisel Verilerini ve gizliliğini korumasını zorunlu kılar. CCPA, Hunter Industries’in Kaliforniya'da ikamet eden kişilerin Kişisel Verilerini ve gizliliğini korumasını zorunlu kılar. Bu iki yasal çerçevenin birbiriyle uyuşmaması durumunda, size daha yüksek düzeyde gizlilik sağlayan yasal çerçeveyi izleyeceğiz.

Yukarıda belirtilen manada Kişisel Veriler; gerçek ad, kimlik numarası, e-posta adresi, ev adresi, İnternet Protokolü adresi, mesleki bilgiler veya fiziksel, zihinsel, ekonomik, kültürel ve sosyal karakter özelliklerini tanımlayan bilgiler (Kişisel Veriler) gibi tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişi veya hane halkına ilişkin herhangi bir bilgiyi ifade eder.

II. Bu Gizlilik Bildiriminin Kapsamı

Hunter Industries bu Gizlilik Bildirimini web sitesi ziyaretçilerini ve hizmetlerimizi kullananları (İş Ortağı işlemleri ve bize başvuruda bulunan Adaylar dahil) web sitemizde topladığımız bilgileri ve ilgili ürünlerimiz ve hizmetlerimize ilişkin bilgileri nasıl kullandığımız ve koruduğumuz hakkında bilgilendirmek üzere oluşturmuş ve kullanıma sunmuştur.

Bu sebeple, işbu Gizlilik Bildiriminde ("Gizlilik Bildirimi") şu konularda elde ettiğimiz Kişisel Verileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve ifşa ettiğimizi açıklamaktayız: (i) dağıtımcılarımız, tedarikçilerimiz ve ortaklarımız ("İş Ortağı") (İş Ortağının veri koruma kanunu ile korunan bir kişi olduğu durumda) hakkındaki bilgiler (ii) İş Ortağının bizimle iş amaçları bağlamında etkileşimde bulunduğu mevcut ve gelecekteki irtibat görevlileri ve diğer kişiler hakkındaki bilgiler, (iii) web sitemiz aracılığıyla bize başvuruda bulunan adaylar ("Adaylar") hakkındaki bilgiler, (iv) yalnızca web sitemizde gezinen kullanıcılar (Web Sitesi Kullanıcıları) hakkındaki bilgiler ((i), (ii), (iii) ve (iv) hep birlikte bu politikada "İlgili Kişiler"e atıfta bulunur).

III. İlgili Kişiler hakkında işlenen Kişisel Veriler

1. İş Ortakları

İş ilişkisi kapsamında İş Ortağımız olarak sizinle ilgili aşağıdaki Kişisel Verileri işleyebiliriz:

 • Tam ad, iş yeri posta adresi, iş yeri telefon numarası, iş cep telefonu numarası, iş yeri faks numarası, iş e-posta adresi ve iş unvanı gibi iletişim bilgileri.
 • Kredi/banka kartı numaraları, güvenlik kodu numaraları, vergi numarası ve faturalamayla ilgili diğer bilgiler gibi ödeme verileri, ödemelerin işlenmesi ve kaçakçılık önleme çalışmalarında ihtiyaç duyulan veriler;
 • Verilen siparişlerle veya yapılan ödemelerle ilgili Kişisel Veriler gibi İş Ortağının gönüllü olarak sağladığı veya bizimle sözleşme ilişkiniz bağlamında ya da bir projede işlenmesi gerekli olan diğer bilgiler;
 • Herkese açık kaynaklardan toplanan Kişisel Veriler ve
 • Veri koruma yasaları uyarınca İş Ortağının uyumluluk incelemesine yönelik tarafımızca istenen bu tür bilgiler olması durumunda diğer Kişisel Veriler. Bunlar doğum tarihi, kimlik numaraları, kimlik kartları ve ilgili ve önemli davalar veya İlgili Kişilere yönelik diğer yasal işlemlerle ilişkin bilgileri içerebilir.

2. Adaylar

Bu Gizlilik Bildirimin amaçları doğrultusunda, Adayların Kişisel Verileri şunları içerir:

 • ad, iletişim bilgileri, konum adresi, cinsiyet, vatandaşlık, belirli ülkelerde çalışabilirlik ve ihbar süresi gibi zorunlu bilgiler;
 • iş yetenekleri, iş tecrübesi, eğitim ve sertifikalar, referanslar, teyit mektubu, iş tercihleri, yer değiştirme durumunda kişisel şartlar gibi başvurunuzda gönüllü olarak sağlayabileceğiniz ek bilgiler ve yüklenen ilgili diğer belgeler;
 • gereken veya yasaların izin verdiği durumlarda etnik kimliğiniz.

3. Web Sitesi Kullanıcısı

Hizmetlerimizi geliştirme amaçları doğrultusunda anonim kullanım istatistiklerini içeren belirli teknik bilgileri toplarız. Bu bilgiler, internette herhangi bir web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınızın otomatik olarak gönderdiği bilgilerdir. "Teknik bilgiler", tek başına belirli bir kişiyi tanımlamayan ancak dolaylı olarak sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir. Sunucularımız otomatik olarak bu bilgileri kaydeder. Bunlar İnternet Protokolü (“IP”) adresinizi, tarayıcınızın türünü, tarayıcınızın dilini ve talebinizin tarih ile saat bilgilerini içerebilir. Web sitemizde kimliğinizi doğrulamanız gerekiğinde, Web Sitesi Kullanıcımız olarak hakkınızda aşağıdaki Kişisel Verileri işleyebiliriz:

 • Tam ad ve e-posta adresi gibi girişlerinizi işlerken gereken zorunlu bilgiler;
 • belirli çevrimiçi hizmetler için uygunluğunuzu doğrulamak adına gerekli olan tam ad, iş yeri posta adresi, iş yeri telefon numarası, iş cep telefonu, iş faks numarası ve iş ünvanı gibi iletişim bilgileri ile
 • gönüllü olarak sağlamak istediğiniz diğer bilgiler.

IV. İlgili Kişilerimizin Kişisel Verilerini Nasıl Kullanırız?

1. İş Ortağı

İş Ortaklarımızın Kişisel Verilerini aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işleriz:

 • Sizinle ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili iletişim kurmak veya sorularınıza ya da taleplerinize yanıt vermek;
 • Sizinle bir sözleşme yapmak ve bu sözleşmeyi yerine getirmek, fiyat teklifi veya bir satın alma siparişi talep etmek. Bunlar kimliğinizi doğrulayan işlemler ve siparişler gerçekleştirmeyi, sizinle iletişime geçmeyi, müşteri hizmetleri sağlamayı, ödemeleri işlemeyi, muhasebe işlemlerini gerçekleştirmeyi, denetlemeyi, faturalamayı ve tahsilatı ve bunların yanı sıra nakliye veya diğer ürün, mal ya da hizmet tedariği ile ilgili işlemleri içerebilir;
 • İşlerimizin yerine getirilmesini sağlamak ve yasal çıkarlarımızı korumak için özellikle bize gönderdiğiniz tüm yorumlara veya sorulara yanıt vermek;
 • Pazarlama kampanyaları, anketleri, pazar analizleri, yarışmalar, çekilişler veya diğer promosyon etkinlikleri veya faaliyetleri düzenlemek ya da
 • Geçerli yasalara (kayıt tutma yükümlülükleri), ihracat kontrol ve gümrük yasalarına, uyumluluk denetleme yükümlülüklerine uymak (ör. beyaz yaka veya kara para aklama suçlarını önlemek) ve yasal hak talepleri, uyumluluk ve özellikle düzenleme veya soruşturma (yasal süreç ya da dava ile bağlantılı olarak söz konusu bilgilerin ifşa edilmesi dahil) amaçları doğrultusunda kullanım dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere meşru ticari menfaatlerimizi ve yasal haklarımızı korumak.

2. Adaylar

Adayların Kişisel Verilerini aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işleriz:

 • İlgili Adayın başvurusunu düzenlemek, işlemek ve değerlendirmek veya oluşturulan profile bağlı olarak müsait rollere ilişkin uygunluğunu değerlendirmek;
 • Aday, başvurunun bir parçası olarak bir referansının veya başka bir üçüncü tarafın bilgilerini (ör. eğitim kurumu) sağlarsa bizi sağlanan bilgileri veya ilgili iş deneyimi ve Adayın yetkinliklerine ilişkin bilgileri doğrulamak için söz konusu kişi veya kurumla iletişime geçme konusunda yetkilendirir. Başvuru yapan Aday, şu konularda yetkisinin olduğunu garanti eder;
 • İşe alım sürecinde, Başvuru Sahibinden bize ek bilgi vermesini isteyebilir veya Başvuru Sahibinin niteliklerini ve başvurduğu pozisyona veya diğer rollere uygunluğunu daha fazla değerlendirmek için istihdam öncesi kontroller yapmamıza olanak tanıyan ek onay talep edebiliriz;
 • Geçerli yasalara (kayıt tutma yükümlülükleri gibi), ihracat kontrol ve gümrük yasalarına, uyumluluk denetleme yükümlülüklerine uymak ve yasal hak talepleri, uyumluluk ve özellikle düzenleme veya soruşturma (yasal süreç ya da dava ile bağlantılı olarak söz konusu bilgilerin ifşa edilmesi dahil) amaçları doğrultusunda kullanım dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere meşru ticari menfaatlerimizi ve yasal haklarımızı korumak.

3. Web Sitesi Kullanıcısı

Web Sitesi Kullanıcılarımızın Kişisel Verilerini aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işleriz:

 • Web sitelerimizin ve diğer hizmetlerimizin doğru şekilde çalışmasını sağlamamıza yardım eden teknik bilgileri toplamak;
 • Çevrimiçi hizmetlere erişiminizi doğrulamak (oturum açmanız gerektiğinde) ve
 • Pazarlama kampanyaları, anketleri, pazar analizleri, yarışmalar, çekilişler veya diğer promosyon etkinliklerini veya faaliyetleri düzenlemek.

V. İlgili Kişilerin Kişisel Verilerini İşlememizin Yasal Dayanağı

Aksi açıkça belirtilmediği takdirde, İlgili Kişilerin Kişisel Verilerini işlediğimizde işlemeye ilişkin yasal dayanak aşağıdaki şekildedir:

 • Kişisel Verilerinizin tarafınızla yapılan bir sözleşmeyle bağlantılı olarak işlenmesi (GDPR, Madde 6, paragraf 1b);
 • Kişisel Verilerin çalışmalarımızın sürdürülmesi ve meşru menfaatlerimizin korunması için işlenmesi. Meşru menfaatimiz, sizinle ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili iletişim kurma veya sorularınıza ya da taleplerinize yanıt verme ve sizinle olan ilişkimizi verimli bir şekilde sürdürmek ya da yönetmektir (GDPR, Makale 6, paragraf 1f);
 • Kişisel Verilerin tabi olduğumuz yasal yükümlülüklere uymak için işlenmesi (GDPR, Madde 6, paragraf 1c);
 • Kişisel Verilerin onayınız üzerine işlenmesi (ör. kişiselleştirilmiş pazarlama iletişimleri için). İzninizi istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayı, Veri Sahibi Talebinde bulunarak veya elektronik doğrudan pazarlama için iletişimdeki talimatları uygulayarak (GDPR, Madde 6, paragraf 1a) geri çekebilirsiniz.

VI. İlgili Kişilerin Kişisel Verilerini Nasıl Açıklıyoruz

İlgili Kişilerin Kişisel Verilerini, yalnızca geçerli veri koruma yasalarına uygun olmak suretiyle, aşağıdaki üçüncü taraflarla paylaşabiliriz:

 • İştirakler. Kişisel Verileri, araştırma, pazarlama ve yukarıda belirtilenlerin herhangi bir amaç için doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden veya Hunter Industries, Inc. tarafından kontrol edilen veya ortak kontrol altında olan herhangi bir şirket, kurum veya diğer kuruluş anlamına gelen mevcut veya gelecekteki bağlı kuruluşlara veya yan kuruluşlara ifşa edebiliriz.
 • Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları Yüklenicilerin, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların bizim adımıza belirli işlevleri yerine getirmelerini sağlamak için Kişisel Bilgilerinizi paylaşabiliriz.
 • İş ortakları. Ayrıca Kişisel Bilgilerinizi sağlayabilir veya iş ortaklarımıza Kişisel Bilgilerinize erişim hakkı verebiliriz.
 • Devlet Yetkilileri/ Kolluk Görevlileri. Kişisel Veriler, yukarıdaki amaçlar için gerekli olması halinde, yasaların zorunlu kılması halinde veya yürürlükteki yasalara uygun olarak meşru menfaatlerimizin yasal olarak korunması için gerekli olması halinde, devlet yetkilileri veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilir.
 • Güvenlik ve Yasal Uyum. Yasa dışı faaliyetler, şüpheli dolandırıcılık, herhangi bir kişinin güvenliğine yönelik potansiyel tehditler içeren durumlar, Kullanım Koşullarımızın veya bu Gizlilik Bildiriminin ihlalleri ile ilgili araştırma yapmak, önlemek veya harekete geçmek gerektiğine veya dahil olduğumuz bir davada kanıt olarak sunulması gerektiğine inandığımızda Kişisel Verileri üçüncü taraflara ifşa edebiliriz.

VII. İlgili Kişilerin Kişisel Verilerinin üçüncü ülkeye aktarılması

Kişisel Veriler Avrupa Ekonomik Alanından Avrupa Ekonomik Alanının dışına aktarılırken ilgili Kişisel Verilerin yeterli düzeyde korunmasını sağlamak adına uygun önlemler (ör. AB standardında sözleşme maddeleri) alınacaktır. Yukarıda belirtilen önlemler hakkında daha fazla bilgi edinmek veya bu önlemlerin bir kopyasını almak için lütfen Veri Sahibi Talebinizi gönderin.

VIII. İlgili Kişilerin Kişisel Verilerini Ne Kadar Süreyle Saklıyoruz

Prensip olarak, İlgili Kişilerin Kişisel Verilerini ilişkimiz için gerekli olduğu veya yürürlükteki yasalar uyarınca izin verildiği veya gerekli olduğu sürece saklayacağız. Bize gönderdiğiniz belirli bir talebi işliyorsak, ilgili Kişisel Verileri genellikle bu talebi işleme koymak için gerekli olduğu sürece saklayacağız. Daha sonra, kendimizi yasal taleplerden korumak, işimizi yönetmek için veya ilgili Kişisel Verileri belirli süreler boyunca tutmamızı gerektirebilecek geçerli yasaların izin verdiği ölçüde Kişisel Verileri uygun bir süre boyunca tutabiliriz. Kişisel Verileri rızaya dayalı olarak işlersek, rızanın geri çekilmesi üzerine bu Kişisel Verileri sileriz. Kişisel Verileri topladığımızda (örn, izin istediğimizde) herhangi bir farklı saklama süresi belirtilecektir.

Kişisel Verilerin toplanmasındaki ilk amaca ulaşıldığında ve saklama süresi sona erdiğinde, makul olmayan bir gecikme olmaksızın güvenli bir şekilde Kişisel Verileri siler veya anonimleştiririz.

Kanuni saklama yükümlülükleri veya faturalama ve muhasebe yükümlülükleri nedeniyle Kişisel Verileri tamamen silemezsek sonraki saklama süresi sona erene dek veya faturalama ya da muhasebe amacı yerine getirilene dek Kişisel Veriler bloke edilir; yani Kişisel Veriler ilave kullanımdan çekilir.

IX. Seçim: İlgili Kişilerin Gizlilik Hakları

Hunter Industries İlgili Kişiler olarak Kişisel Verilerinizi toplama, kullanma ve paylaşma yöntemlerimiz konusunda seçenek sunar. Hesabınızda ve tercihlerinizde hangi iletişim ve finansal bilgilerinizin depolanacağını belirleyebilirsiniz. Ancak, bazı bilgileri sağlamamayı tercih ederseniz bizimle olan bazı işlemleriniz bu durumdan etkilenebilir.

1. Kişisel Verilere Erişim ve Kişisel Verilerin Düzeltilmesi

Hunter Industries, Kişisel Verilerinize erişmeniz ve bu verileri güncellemeniz için size birçok seçenek sunar. Herhangi bir hesap, iletişim ve finansal bilginizin güncel olmasını sağlayabilir ve doğru olmayan bilgileri düzeltebilir, bunları güncelleyebilir veya silebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda yasanın izin verdiği ya da gerekli gördüğü takdirde, başkalarının ya da iç prosedür gizliliğinin ihlal edilmesi söz konusu olduğunda veya kimliğinizi doğrulayamazsak, talebinizi sınırlayabilir ya da reddedebiliriz.

2. Avrupa Birliği ülkelerinde ikamet edenler için

Kişisel Verilerinizin toplanması ve kullanılması ile ilişkili olarak:

 • dilediğiniz zaman onayınızı geri çekebilirsiniz, örneğin bültenlerden aboneliklerinizi kaldırarak
 • Kişisel Verilerinizi işleyip işlemediğimiz, hangi amaçlarla işlediğimiz, ilgili Kişisel Veri kategoileri, bilgilerin hangi kategorilerdeki alıcılara ifşa edildiği, mümkün olan durumlarda Kişisel Verilerin saklanmasının öngörüldüğü süre (veya mümkün olmayan durumlarda, bu sürenin belirlenmesinde geçerli olan kriterler) hakkında bizden bilgi isteyebilirsiniz
 • üçüncü tarafa aktarımla ilgili uygun önlemler hakkında bizden bilgi isteyebilirsiniz

işlenen Kişisel Verilerin bir kopyasını sağlamamızı, Kişisel Verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir biçimde sunmamızı ve bu verileri tarafımızca herhangi bir engelleme olmaksızın başka sorumlulara aktarmayı isteyebilirsiniz

 • yanlış verileri düzelttirebilirsiniz
 • ilave işlemelere karşı çıkabilir ve Kişisel Verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz
 • Kişisel Verilerinizin yalnızca bizim tarafımızdan işlenmesi için talepte bulunabilirsiniz
 • sizinle ilgili hukuki neticeler doğuran veya benzer şekilde önemli etkiler oluşturan, profilleme dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi tutulmamayı talep edebilirsiniz.

Bu haklar konusunda bazı kısıtlamalar geçerlidir. Örneğin, yasalar gereğince saklamamız gerekiyorsa veya sizinle ya da İlgili Kişi ile aramızdaki sözleşmeye dayanarak tutuyorsak Kişisel Verileri silemeyiz. Ek olarak, bilgilerin sunulmasıyla birlikte başka bir kişinin Kişisel Verilerinin ifşa edileceği durumlarda veya yasal nedenlerle ilgili Kişisel Verileri ifşa edemediğimiz durumlarda Kişisel Verilere ilişkin bilgiler ve erişim talebi reddedilebilir.

Bu bilgilerin zorunlu olması koşuluyla, yasal veya sözleşmeden doğan bir yükümlülüğümüzü yerine getirmek için Kişisel Verilere ihtiyacımız varsa: Bu bilgilerin sağlanmaması durumunda sözleşmeyi ya da yükümlülüklerimizi yerine getiremeyiz. Diğer tüm durumlarda talep edilen Kişisel Veriler gönüllülük esasına dayalı olarak sağlanır.

Kişisel Verileri nasıl işlediğimiz konusunda endişeleriniz varsa veya pazarlama iletişimlerinden çıkmak istiyorsanız lütfen Veri Sahibi Talebi gönderin.

İlgili Kişi, dilediği zaman düzenleyici kurumlara, özellikle ikamet ettiği AB Üyesi Ülkedeki düzenleyici kuruma şikâyette bulunabilir.

3. Kaliforniya'da ikamet edenler için

Kişisel Verilerinizin toplanması ve kullanılması konusunda makul olarak kimliğinizi doğrulamamızın ardından:

 • Kişisel Verilerinizi işleyip işlemediğimiz, hangi amaçlarla işlediğimiz, ilgili Kişisel Veri kategoileri, bilgilerin hangi kategorilerdeki alıcılara ifşa edildiği, mümkün olan durumlarda Kişisel Verilerin saklanmasının öngörüldüğü süre (veya mümkün olmayan durumlarda, bu sürenin belirlenmesinde geçerli olan kriterler) hakkında bizden bilgi isteyebilirsiniz
 • Kişisel Verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz
 • Kişisel Verilerinizin 3. taraflara satıştan çıkarılmasını talep edebilirsiniz (Kişisel Verilerinizi üçüncü taraflara satmadığımızı unutmayın).

Gizlilik haklarınızı kullansanız dahi eşit hizmet ve fiyatlardan yararlanma hakkına sahipsiniz.

Bu haklar konusunda bazı kısıtlamalar geçerlidir. Örneğin, aşağıdaki durumlarda Kişisel Verilerinizi silemeyebiliriz:

 • yasalar gereğince saklamamız gereken durumlarda. Ek olarak, bilgilerin sunulmasıyla birlikte başka bir kişinin Kişisel Verilerinin ifşa edileceği durumlarda veya yasal nedenlerle ilgili Kişisel Verileri ifşa edemediğimiz durumlarda Kişisel Verilere ilişkin bilgiler ve erişim talebi reddedilebilir.
 • Bir işlemi tamamlamamız, tarafınızca talep edilen veya bir işin sizinle devam eden iş ilişkisi bağlamında makul olarak beklenen bir mal veya hizmeti sağlamamız veya iş ile sizin aranızda başka bir şekilde bir sözleşme gerçekleştirmemiz gerekiyorsa;
 • yalnızca, bizimle ilişkiniz temelinde beklentilerinizle makul ölçüde örtüşen şirket içi kullanımları mümkün kıldığı durumlarda.

Kişisel Verileri nasıl işlediğimiz konusunda endişeleriniz varsa veya pazarlama iletişimlerinden çıkmak istiyorsanız Veri Sahibi Talebi gönderin.

X. Tanımlama Bilgileri

Web sitemizde tanımlama bilgileri kullanırız. Tanımlama bilgileri, bir web sunucusundan web tarayıcınıza gönderilen ve yerel olarak bilgisayarınızda kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgileri, sunucunun tarayıcıyı her bir sayfada benzersiz şekilde tanımlamasına olanak sağlar. Tanımlama bilgileri bilgisayarınıza hiçbir zarar vermez ve virüs içermez.

Web sitemizde aşağıdaki kategorilerde yer alan tanımlama bilgilerini kullanırız:

1. Kategori: Kesinlikle Gerekli Tanımlama Bilgileri

Bu tanımlama bilgileri, web sitesinde gezinmeniz ve web sitesinin özelliklerini kullanabilmeniz için gereklidir. Bu tanımlama bilgileri olmadan oturum açma bilgilerinizi veya rezervasyon için sağlanan verileri hatırlama gibi hizmetlerden yararlanamazsınız.

2. Kategori: Performans Tanımlama Bilgileri

Bu tanımlama bilgileri, ziyaretçilerin web sitemizi nasıl kullandığı konusunda bilgi toplar. Örneğin, kullanıcıların sitemize nasıl ulaştığını, sitemize nasıl göz attığını veya sitemizi nasıl kullandığını anlamak ve gezinme, rezervasyon deneyimi ve pazarlama kampanyaları gibi alanlarda nasıl iyileştirmeler yapabileceğimizi vurgulamak için Google Analytics tanımlama bilgilerini kullanırız. Bu tanımlama bilgilerinde yer alan veriler hiçbir zaman kimliğinizi açığa çıkarabilecek kişisel verileri içermez.

3. Kategori: İşlev Tanımlama Bilgileri

Bu tanımlama bilgileri, web sitemizi ziyaret ettiğiniz ülke, dil ve arama parametreleri gibi tercihlerinizi anımsar. Bunlar, seçimlerinize daha uygun bir deneyim sunmak ve ziyaretlerinizi özel ve zevkli hale getirmek için kullanılabilir.

Web tarayıcılarının güncel sürümleri, hem birinci hem üçüncü taraf tanımlama bilgilerinin yerleştirilmesi ve süresi konusunda gelişmiş kullanıcı denetimleri sunar. Kullanabileceğiniz tanımlama bilgisi yönetimi özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için web tarayıcınızın "Yardım" menüsünde, "tanımlama bilgileri" öğesini arayın. Tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek tanımlama bilgilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. www.allaboutcookies.org adresini ziyaret ederek bu işlemi nasıl gerçekleştirebileceğinizi öğrenebilir ve tanımlama bilgileri ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ancak tarayıcınızda tanımlama bilgilerini devre dışı bırakmayı seçerseniz web sitelerimizdeki belirli işlemleri tamamlayamayabilir veya web sitelerimizin belirli bölümlerine erişemeyebilirsiniz. Bu tanımlama bilgilerini devre dışı bırakmak ve ilgi alanına dayalı reklamcılık konusunda daha fazla bilgi edinmek için lütfen http://youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edin.

XI. Google Analytics

Mobil cihazlara yönelik web sitemiz ve yazılım uygulamalarımız, üçüncü taraf sağlayıcı Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics'i kullanır. Google Analytics, web sitemizi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetler hakkında raporlar derlemek amacıyla kullanılır. Çerez tarafından web sitesini kullanımınız hakkında oluşturulan bilgiler genellikle Google'a iletilir ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunucularda saklanır. Bu aktarım, Google tarafından ve ayrı bir veri işleme sözleşmesi kapsamındadır. Bu web sitesinde ayrıca "gat._anonymizeIp();" IP anonimleştirme aracını da etkinleştirdik. Google tarafından gizliliğinizin korunmasına yardımcı olmak için sağlanmıştır. Bu, IP adresinizin toplandıktan sonra otomatik olarak kısaltılacağı ve böylece artık size bağlanamayacağı anlamına gelir (bkz. https://support.google.com/analytics/answer/2763052). Daha fazla bilgi için, bkz. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en&ref_topic=2919631 (Google Analytics ve veri gizliliği hakkında bilgi).

XII. Veri Güvenliği

Tüm bilgilerin güvenliği azami önem taşır. Hunter Industries, Kişisel Verilerinizi yetkisiz şekilde ifşa edilmeye karşı korumak üzere teknik ve fiziksel önlemler kullanır. Kişisel Verilere yalnızca gereken kişilerin ve üçüncü tarafların erişim sahibi olması için tüm çabayı sarf ediyoruz. Ancak, söz konusu güvenlik önlemleri tüm kayıp, suistimal veya Kişisel Verilerin değiştirilmesi eylemlerini önleyemez ve yasaların izin verdiği ölçüde bu tür olaylara ilişkin herhangi bir zarar veya yükümlülükten sorumlu değiliz. Veri ihlali söz konusu olduğunda tüm kayıp, suistimal veya sizi etkileyebilecek Kişisel Verilere ilişkin değişiklikler hakkında dosyalarımızdaki iletişim bilgileriniz aracılığıyla sizi bilgilendireceğiz.

XIII. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişiler Tarafından Korunmasına Yönelik Güvenlik Önlemleri

Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızın ve kanal ortaklarımızın tüm bilgileri gizli tutmasını şart koşuyoruz. Bilgileri yalnızca kendileriyle yaptığımız anlaşmalardaki yükümlülüklerini yerine getirmek için kullanabilirler. Bu üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ve kanal ortaklarının, Hunter'ın veri koruma ve bilgi güvenliği politikalarıyla tutarlı olan gizlilik ve güvenlik korumalarını sürdürmeleri beklenir.

XIV. Çocuk Bilgileri

Tarafımızca kasti olarak 18 yaşından küçük çocuklardan veri talep edilmez veya veri sunulmaz. Çocuklarının, kendi onayları olmaksızın bize veri sağladığını öğrenen tüm ebeveyn veya vasiler Veri Sahibi Talebi göndererek bizimle iletişime geçmelidir. Teyit ettikten sonra makul bir süre içinde söz konusu bilgiler dosyalarımızdan silinir.

XV. Güncellemeler

Bu Gizlilik Bildirimi, yukarıda belirtilen Geçerlilik Tarihi itibarıyla günceldir. Bu Gizlilik Bildirimini zaman zaman değiştirebiliriz ve bu Gizlilik Bildirimi üzerinde yapılan tüm değişiklikleri bu web sitesinde yayınlarız.

XVI. Politika Hakkında Sorular ve Güncellemeler

Hunter Industries, gizliliğiniz ve Kişisel Verilerinizi toplamamız/kullanımımızla ilgili şikayetleri çözmeyi taahhüt eder. Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili bir sorunuz veya şikayetiniz varsa lütfen 1940 Diamond Street, San Marcos, CA 92078 adresinden Hunter'ın Veri Koruma Görevlisi ile iletişime geçin veya bir Veri Sahibi Talebi gönderin.

Ücretsiz Hat: 866-221-3268