Gizlilik Politikası

Kurumsal Gizlilik Taahhüdü
Hunter Industries, alt kuruluşları ve bağlı kuruluşları gizliliğinize saygı gösterme taahhüdünü verir. Bu Gizlilik Bildirimi, web sitelerimizi ve diğer çevrimiçi ürünlerimiz ile hizmetlerimizi kullandığınızda bilgilerinizi toplama, kullanma, ifşa etme, depolama ve diğer işleme eylemlerini nasıl gerçekleştirdiğimizi açıklar. Size ve gizliliğinize karşı olan taahhüdümüzü ve bu taahhütte nasıl yer alabileceğinizi anlamanız için bu Gizlilik Bildirimini okumanızı öneririz.

GDPR Uyumluluğu
Hunter Industries, Avrupa Parlamentosu tarafından Nisan 2015’te belirlenen Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) uyar. Bu tüzük, Hunter Industries’i Avrupa Birliği ülkelerinde ikamet eden kişilerin kişisel verilerini ve gizliliğini korumaya zorlar. Bu gizlilik bildirimindeki politikalar ile GDPR arasında ihtilaf olması durumunda, GDPR ilkeleri geçerli olacaktır.

Kişisel Bilgilerin Tanımı
Kişisel veriler; kimlik numarası, ev adresi veya fiziksel, zihinsel, ekonomik, kültürel ve sosyal özelliklerin tanımlayıcıları gibi tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek kişilerle ilgili tüm bilgileri ifade eder. 

Kapsam
Hunter Industries, bu gizlilik bildirimini web sitesini ziyaret eden ve hizmetlerimizi kullanan kişileri web sitelerimiz ve hizmetlerimizden topladığımız verileri nasıl kullandığımıza ve koruduğumuza ilişkin bilgilendirmek üzere oluşturmuş ve uygulamaya koymuştur.

İzin
Hunter Industries, hizmetlerimizin birçoğuyla bağlantılı olarak sizinle ilgili kişisel bilgileri toplar. Adınız, posta adresiniz, e-posta adresiniz veya kredi kartı bilgileriniz gibi kişisel bilgilerinizi içerebilecek bir hesap oluşturmanız talep edilebilir. Şirketimizle iletişime geçerken iletişim bilgilerinizi göndermeniz talep edilebilir. Hunter Industries ile iletişime geçerken tüm iletişimleriniz bize aktarılır ve bunları depolarız. Web sitemizi ziyaret ederek veya hizmetlerimizden herhangi birini kullanarak, bu gizlilik bildirimde belirtildiği üzere Hunter Industries’in sizinle ilgili bilgileri toplamasına, kullanmasına, açıklamasına, aktarmasına ve depolamasına izin verirsiniz.

Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler
Hunter Industries, web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde sizinle ilgili teknik bilgiler de toplayabilir. Bu bilgiler, İnternet’te bir web sitesini her ziyaret ettiğinizde web tarayıcınız tarafından otomatik olarak gönderilir. "Teknik bilgiler", tek başına belirli bir kişiyi tanımlamayan ancak dolaylı olarak sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir. Sunucularımız otomatik olarak bu bilgileri kaydeder. Bunlar İnternet Protokolü (“IP”) adresinizi, tarayıcınızın türünu, tarayıcınızın dilini ve talebinizin tarih ve saat bilgilerini içerebilir. Bilgilerinizi toplamak, web sitelerimizin ve diğer hizmetlerimizin doğru şekilde çalışmasını sağlamamıza ve müşteri analiz çalışmalarımızı desteklememize yardım eder.

Üçüncü Taraf Bilgileri
Hizmetlerimizi iyileştirmek ve Hunter Industries web sitelerini geliştirmek için üçüncü taraf sağlayıcıların hizmetlerine başvurabiliriz. Söz konusu üçüncü taraflar, Hunter Industries’e hizmet sunarken sizinle ilgili Kişisel Bilgiler toplama ihtiyacı duyabilir.

Kişisel Verilerin İzin Verilen Kullanımı
Hunter Industries, size ürünler ve ürünlerimize ilişkin taleplerinizi karşılamak veya sunduğumuz imkanları size göre kişiselleştirme gibi hizmetler sunmak için kişisel bilgilerinizi kullanır.

İş Başvuruları
Bir iş başvurusu veya sorgu ile ilgili olarak bize kendinizle ilgili veriler sunabilirsiniz. Bu bilgiler öğrenim geçmişinizi, öz geçmişinizi ve yasaların gerektirdiği veya izin verdiği durumlarda etnik kimliğiniz dahil olmak üzere diğer bilgileri içerebilir. Bu bilgileri genel olarak Hunter Industries’te, alt kuruluşlarımızda, bağlı kuruluşlarımızda ve ortak girişimlerimizde istihdamın göz önünde bulundurması amacıyla kullanabiliriz ve işe alımlarda istihdam kayıtlarına dahil edebiliriz.

Promosyon Mesajlarını veya Reklamları Almayı Tercih Edebilme
Hunter Industries, ilgi alanlarınıza göre reklam alıp almamayı tercih etmenize izin verir.

İş Amaçları Doğrultusunda Kişisel Bilgilerin Açıklanması
Hunter Industries, çalışmalarının herhangi bir parçasını satarsa bu satışla bağlantılı olarak kişisel bilgileriniz aktarılabilir. Satış gerçekleşmeden önce, Hunter Industries sizinle iletişime geçerek kişisel bilgilerinizin açıklanmasına ilişkin izninizi alır.

Yasal Gerekçeler ve Güvenlik Nedenleri Dolayısıyla Kişisel Bilgilerin Açıklanması
Hunter Industries’ın, kişisel bilgileri yasal mercilere, emniyet teşkilatlarına, devlet kurumlarına veya diğer kurumlara açıklaması gerekebilir. Yasalar, davalar veya ulusal güvenlik meselelerine göre mahkeme celpleri, mahkeme emirleri veya arama emirleri de dahil olmak üzere geçerli yasal süreçlere uymak ve yasalarca başka şekilde izin verildiği şekilde bilgileri açıklayabiliriz. Ayrıca bir kişinin hayatını, sağlığını veya güvenliğini tehdit eden acil durumlarda da kişisel bilgileri açıklayabiliriz.

Üçüncü Taraflarca Kişisel Bilgilerin Korunmasına Yönelik Güvenlik Önlemleri
Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımıza ve kanal iş ortaklarımıza tüm bilgileri gizli tutma zorunluluğu getiririz. Bu bilgileri, yalnızca söz konusu taraflarla yaptığımız anlaşmalardaki sorumluluklarını yerine getirmek için kullanabilirler. Bu üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların ve kanal iş ortaklarımızın, Hunter’ın veri koruma ve bilgi güvenliği politikaları ile tutarlı şekilde gizlilik ve güvenlik koruma çalışmalarını gerçekleştirmesi beklenir.

Müşteri Verilerinin Tutulması ve Saklanması
Hunter Industries, bilgilerinizi iş amaçları doğrultusunda hesabınızın etkin olduğu ve/veya size hizmetlerimizi ve ürünlerimizi sunarken makul şekilde gerektiği sürece bilgilerinizi tutar. Ayrıca Hunter Industries; yasal yükümlülüklerimize uymak, anlaşmazlıkları çözmek ve anlaşmalarımızı yerine getirmek üzere makul şekilde gerekli olduğu durumlarda da bilgilerinizi tutacaktır. Bilgilerinizin ön belleğe alınan veya arşivlenen kopyaları da makul bir süre boyunca tutulacaktır. İstediğiniz zaman izninizi geri çekebilir ve bilgilerinizin işlenmesini durdurabilirsiniz.

Hunter Çalışan Verilerinin Tutulması ve Saklanması

Hunter Industries, alt kuruluşlarındaki ve bağlı kuruluşlarındaki çalışanlar dahil olmak üzere çalışanlarının kişisel bilgilerini tutar, kullanır ve bunlara erişir. Bu bilgiler; tam ad, doğum tarihi, adres, telefon numarası, ulusal kimlik numarası ve maaş geçmişini içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu bilgiler, kişilerin istihdamını devam ettirmek için kullanılır ve yerel düzenlemeler ve yasalar uyarınca normal iş sürecini desteklemek için gereklidir. Çalışanlar, İnsan Kaynakları ile iletişime geçerek veya İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminde oturum açarak kişisel bilgilerine erişebilir veya bunları güncelleyebilir. 

Seçim: Gizlilik Haklarınız
Hunter Industries, kişisel bilgilerinizin toplama, kullanma ve paylaşma yöntemlerimiz için size seçim hakkı sunar. Hesabınızda ve tercihlerinizde hangi iletişim ve finansal bilgilerinizin depolanacağını belirleyebilirsiniz. Ancak, bazı bilgileri sağlamamayı tercih ederseniz bizimle olan bazı işlemleriniz bu durumdan etkilenebilir.

Avrupa Birliği ülkelerinde ikamet edenlere yönelik özel bildirim:  Bilgilerinizi nasıl işlediğimize yönelik bilgi almak isterseniz 1940 Diamond Street, San Marcos, CA 92078 adresinden veya  Privacy@hunterindustries.com’dan üzerinden Hunter Veri Koruma Yetkilisi ile iletişime geçebilirsiniz

Kişisel Bilgilere Erişme ve Bu Bilgilerin Düzeltilmesi
Hunter Industries, kişisel bilgilerinize erişmeniz ve bu bilgileri güncellemeniz için size birçok seçenek sunar. Herhangi bir hesap, iletişim ve finansal bilginizin güncel olmasını sağlayabilir ve doğru olmayan bilgileri düzeltebilir, bunları güncelleyebilir veya silebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda yasanın izin verdiği ya da gerekli gördüğü takdirde, başkalarının ya da iç prosedür gizliliğinin ihlal edilmesi söz konusu olduğunda veya kimliğinizi doğrulayamazsak, talebinizi sınırlayabilir ya da reddedebiliriz.

Kaliforniya’da İkamet Eden Kişilerin Gizlilik Hakları
Kaliforniya Medeni Kanunu Bölüm 1798.83, Kaliforniya’da ikamet eden web sitesi kullanıcılarımızın, doğrudan pazarlama amaçları için kişisel bilgilerinin üçüncü taraflara açıklanmasına ilişkin belirli bilgileri talep etmelerine izin verir.

Veri İhlali Yanıtı
Tüm bilgilerin güvenliği azami önem taşır. Hunter Industries, kişisel bilgilerinizi yetkisiz şekilde açıklanmaya ilişkin korumak üzere teknik ve fiziksel önlemler kullanır. Kişisel bilgilere yalnızca gereken kişilerin ve üçüncü tarafların erişim sahibi olması için tüm çabayı sarf ediyoruz. Ancak, söz konusu güvenlik önlemleri tüm kayıp, suistimal veya kişisel bilgilerin değiştirilmesi eylemlerini önleyemez ve yasaların izin verdiği ölçüde bu tür olaylara ilişkin herhangi bir zarar veya yükümlülükten sorumlu değiliz. Veri ihlali söz konusu olduğunda tüm kayıp, suistimal veya sizi etkileyebilecek kişisel bilgi değişiklikleri hakkında dosyalarımızdaki iletişim bilgileriniz aracılığıyla sizi bilgilendireceğiz.
 

Politika Hakkında Sorular ve Güncellemeler
Hunter Industries, gizliliğiniz ve kişisel bilgilerinizi toplamamız/kullanımımız ile ilgili tüm şikayetlerinizi çözmeyi taahhüt eder. Bu gizlilik bildirimi ile ilgili bir sorunuz veya şikayetiniz varsa 1940 Diamond Street, San Marcos, CA 92078 adresinden veya  Privacy@hunterindustries.com üzerinden Hunter Veri Koruma Yetkilisi ile iletişime geçin