Support
X2 Support

X2 - Programmable Sensor Override

X2, sensörün yalnızca istenen istasyonlarda sulamayı kesmesini sağlayacak şekilde kullanıcının kontrol ünitesini programlamasına olanak tanır. Örneğin avlu bahçelerinde saçakların ve çatıların altında saksılar olan kısımlar yağmur yağdığında su almayabilir ve bu bölgelerde yağmur dönemlerinde de sulama yapılması gerekir. O sitasyon için sensörü geçersiz kılmayı (baypas) programlamak için aşağıdaki adımları uygulayın.

NOT: Kontrol ünitesinin varsayılan sensör ayarında, yağmur yağdığı zaman tüm bölgelerde sulama devre dışı bırakılır.

Step 1

BAŞLAT konumunda, eksi(-) düğmesini basılı tutarken kadranı BAŞLANGIÇ ZAMANI konumuna getirin.

Step 2

Eksi (-) düğmesini bırakın. Bu noktada ekranda istasyon numarası ve ON (açık) yazısı gösterilir ve  simgesi yanıp söner.

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Ja | No