Supervisors - Page 10

È possibile connettere al programmatore X2 un sensore Hunter CLIK o altri sensori meteo normalmente chiusi. Lo scopo di questo sensore è interrompere automaticamente l'irrigazione in base alle condizioni meteorologiche.

Italian

Qui di seguito è fornito un elenco dei codici di errore e del modo per risolverli:

Italian

An das X2 können ein Hunter CLIK Sensor oder andere normal geschlossene Wettersensoren angeschlossen werden. Zweck dieses Sensors ist ein Stopp der automatischen Bewässerung bei entsprechenden Wetterverhältnissen.

German

UWAGA: Zapoznaj się z poniższym rozdziałem tylko wtedy, jeśli Twoja instalacja nawadniająca została wyposażona w przekaźnik rozruchowy pompy. Przekaźnik rozruchowy pompy jest urządzeniem, które po otrzymaniu sygnału ze sterownika uruchamia osobny obwód elektryczny w celu włączenia pompy.

Sterownik powinien być zamontowany w odległości co najmniej 4,5 m (15 stóp) od przekaźnika rozruchowego pompy, aby uniknąć ewentualnych zakłóceń elektrycznych.

Polish

Sterownik X2 jest kompatybilny z pilotem zdalnego sterowania Hunter (brak w zestawie). Wiązka przewodów SmartPort® (dołączona do wszystkich pilotów zdalnego sterowania firmy Hunter) umożliwia szybkie i proste sterowanie systemem nawadniania. Pilot zdalnego sterowania umożliwia obsługę systemu bez konieczności podchodzenia do sterownika.

Instalowanie złącza SmartPort

Polish

Aşağıda hata kodlarının bir listesi ve bu sorunları gidermenin yolları verilmiştir:

Turkish

以下列出了故障代码以及相应的故障排除方法:

Chinese, Simplified

Oto lista kodów błędów i sposobów ich rozwiązywania:

Polish

Do sterownika X2 można podłączyć czujnik typu CLIK firmy Hunter lub czujniki pogodowe o obwodzie zamkniętym. Głównym zadaniem czujnika jest przerwanie automatycznego nawadniania w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych.

Polish

فيما يلي قائمة برموز الأخطاء وطرق استكشاف أخطائها وإصلاحها:

Arabic

Pages