Support
X2 Support

X2 - Connecting a Master Valve

NOT: Bu bölümü yalnızca sulama sisteminize bağlı bir ana vana bulunuyorsa tamamlayın. Ana vana, ana su hattının besleme noktasına monte edilen “normalde kapalı” bir vanadır ve yalnızca kontrol ünitesi bir sulama programını başlattığı zaman açılır.  Kontrol ünitesi sulama bölgesi vanalarından birine açılmasını söylediğinde, aynı zamanda ana vanaya da açılması için sinyal iletir. Ana vananın amacı, bölge vanalarının hiçbiri çalışmıyorken sulama sistemine giden suyu kapatmaktır. 

Step 1

Ana Vanada, ortak kabloyu vanadaki solenoid kablolarından (iki kırmızı kablo) birine bağlayın. Diğer kontrol kablosunu da kalan solenoid kablosuna bağlayın (ör. beyaz ve kırmızı kablo).

NOT: Ana vana için ayrı bir ortak kablo kullanılmalıdır.

Step 2

Ortak kablo, kontrol ünitesi içindeki terminaline bağlanmalıdır. Ana vanadan gelen diğer kablo, kontrol ünitesi içindeki MV terminaline bağlanmalıdır. Terminal vidalarının hepsini sıkın.

Rate this Article: 
0

Was this article helpful? Yes | No