Najczęściej Zadawane Pytania Dotyczące Rotorów

Poniżej znajdują się użyteczne informacje oraz praktyczne wskazówki. Firma Hunter Industries oferuje swoim klientom produkty i usługi na najwyższym poziomie.

TABLICA IDENTYFIKACYJNA ROTORÓW STOSOWANYCH NA POSESJACH PRYWATNYCH

 
Jak wyregulować zraszacz?

Wszystkie rotory firmy Hunter włączając PGM, SRM, PGJ, PGP, PGP Ultra oraz I-20 regulowane są w taki sam sposób za pomocą białego klucza do regulacji. Instrukcja dotycząca regulacji znajduje się poniżej. Obok umieszczono film instruktażowy "Instrukcja regulacji rotorów PGP" (jako przykładowy rotor wykorzystano model PGP)

Instrukcja regulacji zakresu pracy i promienia

Regulacja zakresu

Regulowane głowice są fabrycznie ustawione na pracę w zakresie ok. 180°. Zraszacze mogą być regulowane przy włączonej lub wyłączonej wodzie. Zaleca się, aby wstępne ustawienia były przeprowadzone przed montażem.

 1. Obróć ręcznie głowicę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby umożliwić urządzeniu zakończenie przerwanego cyklu.
 2. Obróć głowicę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do ogranicznika po prawej stronie. Jest to stała strona zakresu pracy dyszy. Aby wyregulować zakres pracy dyszy, głowica musi być przytrzymana w tym położeniu. Położenie prawego ogranicznika jest stałe.
 3. Jeśli chcesz zmienić położenie prawego ogranicznika, kliknij na link poniżej, aby obejrzeć film instruktażowy dotyczący regulacji rotora PGP.

Zwiększanie zakresu pracy dyszy

 1. Umieść plastikowy klucz (kliknij tutaj jeśli nie posiadasz klucza i chcesz go zakupić) w gnieździe do regulacji
 2. Przytrzymując głowicę z dyszą w prawym położeniu krańcowym obróć klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Każdy obrót klucza 360° zwiększa zasięg pracy dyszy o 90°.
 3. Ustaw żądany zakres między 40° lub 50° a 360°
 4. Klucz przestanie się obracać, lub słyszalny będzie odgłos zapadki, gdy osiągnięty zostanie maksymalny zakres pracy 360° (pełny obrót).

Zmniejszanie zakresu pracy dyszy

 1. Umieść plastikowy klucz w gnieździe do regulacji.
 2. Przytrzymując głowicę z dyszą w prawym położeniu krańcowym obróć klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Każdy obrót klucza 360° zmniejsza zasięg pracy dyszy o 90°.
 3. Ustaw żądany zakres między 40° lub 50° a 360°.
 4. Klucz przestanie się obracać lub słyszalny będzie odgłos zapadki, gdy osiągnięty zostanie minimalny zakres pracy 40° lub 50°.

Promień (odległość, na jaką podawana jest woda)

Włóż stalową sześciokątną końcówkę klucza w śrubę zmniejszania promienia. Obróć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć promień lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć promień. Promień może zostać zmniejszony maks. do 25%.

Informacja dotycząca modelu PGP-ADJ: wykonanie więcej niż pięciu pełnych obrotów śruby może skutkować wypadnięciem śruby regulacyjnej.

Gdzie nabyć klucz Hunter wymagany do regulacji rotora?

Wszyscy autoryzowani przedstawiciele firmy Hunter pomogą Ci w nabyciu klucza do regulacji zraszacza. Znajdź najbliższego przedstawiciela lub zapoznaj się ofertą naszego sklepu internetowego.

 
Dlaczego rotor przestał się obracać?

Rotory firmy Hunter oparte są na mechanizmie wykorzystującym napęd zębaty. Podczas pracy woda obraca małą turbinę znajdującą się w podstawie zraszacza, która napędza układ zębatek odpowiadających za obracanie się głowicy z dyszą. Napęd zębaty jest zabezpieczony uszczelką, dzięki czemu do wnętrza nie dostają się zabrudzenia. Z upływem czasu nadmierne ciśnienie lub woda niskiej jakości mogą spowodować, że zanieczyszczenia zaczną przedostawać się do wnętrza napędu.

 

Jeśli zraszacz przestanie się obracać lub gdy strumień wody wypływający ze zraszacza osłabnie, możesz spróbować wyczyścić filtr wyjmując zespół wynurzalny z głównego korpusu. Po prostu odkręć nakrętkę i wyjmij układ wewnętrzny. Filtr znajdujący się na spodzie układu można z łatwością wyjąć za pomocą półokrągłych szczypiec.

 
Czy można wymienić uszczelkę głowicy w rotorze PGP lub I-20?

Zużyta uszczelka może spowodować wyciek wody z podstawy głowicy rotora PGP lub I-20 podczas jego pracy. Wygląda to tak jakby podczas pracy rotora woda wyciekała spod gumowej pokrywy. Film instruktażowy "Wymiana uszczelki głowicy w rotorze" to bardzo pomocne narzędzie przedstawiające przebieg całej czynności. Numer 253400 to numer zestawu zamiennego, obejmujący uszczelkę głowicy oraz gniazdo sprężyny dla modeli PGP, PGP Ultra i I20-12. Numer 181500 to numer części zamiennej odpowiadający wyłącznie samej uszczelce dla rotorów PGP, PGP Ultra i I20-12. Numer 252500 to numer części zamiennej odpowiadający wyłącznie samej uszczelce dla rotora I20.

Do czego służy mały otwór, przez który wycieka woda znajdujący się z boku głowicy rotora?

Jest to połączenie otworu spustowego i przepłukującego, ponieważ tędy spuszczana jest woda, która mogłaby wypchnąć głowicę z dyszą, gdy temperatura spadnie poniżej zera oraz otworu przepłukującego ponieważ, gdy głowica jest opuszczana, a następnie wysuwana poprzez wodę pod ciśnieniem, woda wpływa do otworu i przepłukuje powierzchnię pod dyszą głowicy.

Dlaczego z otworu znajdującego się z boku głowicy wycieka woda?

Najbardziej prawdopodobną przyczyną wycieku wody jest tzw. "ślinienie" dyszy. Podczas rozpraszania strumienia wody jej część spływa z przodu głowicy, skąd następnie wydostaje się przez otwór umieszczony z boku głowicy. Aby zapobiec powstawaniu tego wycieku, należy po prostu odkręcić nieznacznie śrubę, aby woda nie była nadmiernie rozpraszana. Jeśli woda wypływa z otworu strumieniem, prawdopodobnie jedna z wewnętrznych uszczelek uległa zabrudzeniu i głowica musi zostać wymieniona.