Poniżej znajdują się użyteczne informacje oraz praktyczne wskazówki. Firma Hunter Industries oferuje swoim klientom produkty i usługi na najwyższym poziomie.

Czy w moim systemie można zainstalować czujnik opadów deszczu. Jakie są tego korzyści?

Tak, czujniki Hunter typu ‘Clik’ są kompatybilne z sterownikami wykorzystywanymi w większości systemów nawadniania, jednak powinny być zainstalowane przez wykwalifikowanego montera. Na niektórych obszarach czujniki opadów deszczu są wymagane prawnie, stąd też przed zainstalowaniem systemu warto wraz z wykonawcą lub firmą wodociągową zapoznać się z obowiązującymi przepisami.

Nawet gdy czujnik opadów deszczu nie jest wymagany, warto rozważyć jego montaż w systemie. Czujnik pozwala zaoszczędzić wodę wstrzymując automatyczne nawadnianie, jeśli w danym okresie wystąpiły opady deszczu, których wysokość nie wymaga dodatkowego nawadniania.

Jaka ilość opadów deszczu jest wymagana, aby wyłączyć zraszacze?

Czujnik deszczu Rain Clik oraz bezprzewodowy czujnik deszczu Rain Clik umożliwiają natychmiastowe wyłączenie systemu dzięki funkcji Quick Response. Umożliwia ona aktywowanie czujników, nawet gdy wysokość opadów wyniesie 1/8 cala.

Czujnik Mini-Click jest modelem regulowanym, jego aktywacja może być ustawiona gdy wysokość opadów osiągnie 3 mm, 6mm, 13mm, 19 mm lub 25 mm.

Jak długo odparowywuje czujnik deszczu?

Wszystkie czujniki Hunter wyposażone są w regulowany odpowietrznik pierścieniowy. Czas schnięcia czujnika może wynosić nawet 4 godziny, w zależności od warunków pogodowych (temperatura i wilgotność) oraz ustawienia odpowietrznika pierścieniowego. Przy dużych opadach deszczu i niskich temperaturach czujnik może pozostawać aktywny nawet przez kilka miesięcy.

 

Dlaczego mój czujnik deszczu nie wyłącza zraszaczy?

Jeśli czujnik nie wyłącza systemu zraszaczy, jest to najczęściej spowodowane przez trzy czynniki:

 1. Najbardziej powszechną przyczyną jest brak odpowiedniej wysokości opadów, aby aktywować czujnik. Podejdź do czujnika deszczu i aktywuj go ręcznie. Czy przy aktywowaniu czujnika słychać było kliknięcie? Czy zraszacze zostały wyłączone? Jeśli tak, oznacza to, że ilość opadów jaką odebrał czujnik nie była wystarczająca do jego aktywacji. (Jeśli jesteś pewien, że ilość opadów przekroczyła poziom aktywacji czujnika, spróbuj przenieść czujnika w inne miejsce.)
 2. Przełącznik czujnika znajduje się w położeniu “BYPASS” (Obejście) lub "OFF" (Wyłączone). Aby to zmienić, przesuń przełącznik w położenie "ACTIVE" (Aktywny).
 3. Podczas montażu czujnika opadów deszczu zacisk mostkowy (zwora) nie został usunięty. Usuń zacisk mostkowy znajdujący się na śrubach zaciskowych czujnika

Sprawdzania czujnika

Podczas testowania czujnika korzystaj zawsze z trybu 'Ręczne uruchamianie wszystkich sekcji' lub 'Ręczne uruchamianie programu'. W trybie 'Ręczne uruchamianie pojedynczej sekcji' czujnik jest ignorowany przez system i nie wstrzyma nawadniania.

Gdy tryb 'Ręczne uruchamianie wszystkich sekcji' został uruchomiony podejdź do czujnika i przytrzymaj naciśnięty przycisk uruchamiający funkcję Quick Response dopóki nawadnianie nie zostanie wstrzymane.

 

Jak mam zsynchronizować mój czujnik deszczu Rain Clik?

W niektórych sytuacjach czujnik umieszczony na dachu musi zostać zsynchronizowany z odbiornikiem zamontowanym w pobliżu sterownika w taki sposób, aby oba urządzenia wykorzystywały ten sam adres (kod). Urządzenia zostały zsynchronizowane fabrycznie, jednak czasami przerwy w dostawach prądu mogą spowodować, że urządzenie utraci przypisany adres. Aby ponownie zsynchronizować urządzenia:

 1. Odłącz sterownik od źródła zasilania i poczekaj, aż wszystkie kontrolki zgasną.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 'Bypass' znajdujący się na odbiorniku.
 3. Podłącz sterownik do źródła zasilania.
 4. Zwolnij przycisk 'Bypass'.
 5. Dioda kontrolna czujnika powinna zmienić kolor na pomarańczowy, co oznacza, że sterownik znajduje się w trybie zbierania informacji.
 6. Naciśnij przycisk funkcji Quick Response znajdujący się na czujniku. Dioda kontrolna na odbiorniku zmieni kolor na czerwony, a następnie na zielony. Oznacza to, że urządzenia zostały zsynchronizowane.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE CZUJNIKA SOLAR SYNC

 
 

Podstawowe informacje dotyczące czujnika Solar Sync

 • Czujnik SOLAR SYNC zbiera przeprowadzane raz na godzinę odczyty i codziennie o północy, na podstawie zmian pogodowych, ustawia nową wartość korekty sezonowej. Pokazywana wartość jest średnią wartością z trzech ostatnich dni. Czasy rozpoczęcia nawadniania oraz dni nawadniania nie ulegają zmianie. Zmiany dotyczą wyłącznie korekty sezonowej, która ma wpływ na zmiany w czasie pracy sekcji.
 • Podczas programowania wstępnych czasów pracy sekcji zwróć uwagę, czy wartość korekty sezonowej ustawiona jest na 100%.
 • Podczas wprowadzania wstępnych ustawień, ustaw taki czas pracy sekcji, jaki powinien być ustawiony dla najcieplejszego miesiąca w roku, bez względu na aktualną porę roku.
 • Przed uruchomieniem głównego sterownika wykonaj wszystkie niezbędne podłączenia.
 • Pozwól, aby czujnik Solar Sync przez trzy dni zbierał wymagane odczyty. Następnie sprawdź w sterowniku wartość korekty sezonowej.
 • Maksymalna odległość między czujnikiem a sterownikiem: przewód 60 m.
 • Okablowanie: minimalna średnica przewodu biegnącego między czujnikiem i modułem głównym powinna wynosić 18 AWG/1 mm lub 20 AWG/0,8 mm. Przewód powinien posiadać atest pozwalający na ułożenie go pod ziemią lub wystawienie na bezpośrednie działania promieni słonecznych (UV).
 • Czujnik Solar Sync objęty jest dwuletnią gwarancją licząc od daty znajdującej się z tyłu modułu.
 • Bezprzewodowy czujnik Solar Sync może zostać zsynchronizowany z dowolną liczbą bezprzewodowych odbiorników/ sterowników znajdujących się na danym terenie.

Dlaczego wartość korekty sezonowej jest tak niska?

Zwiększ wartość na skali korekty nawadniania ( skala 1-10, wartość domyślna wynosi 5). Jeśli wybierzesz wartość 10, jednak system nadal będzie wymagał zwiększenia korekty sezonowej, zmień ustawienia regionu (np. z 4 na 3)

Dlaczego wartość korekty sezonowej jest tak wysoka?

Zmniejsz wartość na skali korekty nawadniania ( skala 1-10, wartość domyślna wynosi 5). Jeśli wybierzesz wartość 1, jednak system nadal będzie wymagał zmniejszenia korekty sezonowej, zmień ustawienia regionu (np. z 2 na 3).

Gdy wartość na skali nawadniania lub wartość regionu zostanie zmieniona, czujnik Solar Sync bezzwłocznie zaktualizuje wartość korekty sezonowej umożliwiając użytkownikowi wprowadzenie właściwych ustawień. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z rozdziałem "Kalibracja/Ustawienia" w instrukcji obsługi czujnika Solar Sync.

Jedna sekcja jest zbyt sucha lub zbyt mokra, co należy wyregulować

W dowolnym czasie możesz po prostu zwiększyć lub zmniejszyć czas pracy poszczególnych sekcji w sterowniku głównym.

Wszystkie sekcje są zbyt suche lub zbyt mokre, co należy wyregulować?

Wykorzystaj w czujniku Solar Sync funkcję zwiększania (+) lub zmniejszania (-) ilości wody , aby wyregulować wartość procentową w sterowniku. Czujnik Solar Sync jest fabrycznie zaprogramowany na wartość 5 i może być wyregulowany w skali od 1 do 10 gdzie 1 oznacza najniższą wartość procentową, a 10 najwyższą wartość procentową.

Na ekranie mojego sterownika wyświetlany jest komunikat ERR, co to oznacza?

Komunikat ERR na ekranie sterownika: Przewody modułu nie zostały prawidłowo podłączone do przyłączy sterownika.

Na ekranie modułu Solar Sync wyświetlony jest komunikat ERR: Nieprawidłowe połączenie modułu i czujnika.

Na ekranie modułu Solar Sync wyświetlony jest komunikat SERR: Oznacza to błąd czujnika, utracona komunikacja między bezprzewodowym czujnikiem i bezprzewodowym odbiornikiem.

Odwiedź bibliotekę z dokumentami pomocniczymi, aby uzyskać informację na temat sposobów wyeliminowania błędu ERR lub kliknij poniższy link.

Jak zsynchronizować bezprzewodowy czujnik Solar Sync i odbiornik?

Aby ułatwić instalację bezprzewodowy odbiornik Solar Sync oraz czujnik zostały fabrycznie zsynchronizowane. Po zainstalowaniu, bezprzewodowy odbiornik wejdzie automatycznie w tryb wyszukiwania sygnału ze synchronizowanego czujnika. Jednak podczas montażu, aby zweryfikować poprawność sygnału transmisji warto zainicjować ręczną komunikację między bezprzewodowym odbiornikiem a czujnikiem.

Jak ręcznie zainicjować komunikację między bezprzewodowym odbiornikiem a czujnikiem?

Kroki wymagane do ręcznego nawiązania komunikacji

 1. Po podłączeniu zielonego i czarnego przewodu odbiornika, przywróć zasilanie w sterowniku.
 2. Czerwona dioda LED znajdująca się na środku bezprzewodowego odbiornika zapali się i pozostanie zapalona przez 10 sekund, co oznacza, że urządzenie znajduje sie trybie wyszukiwania sygnału z bezprzewodowego czujnika.
 3. Podczas gdy dioda pozostaje zapalona i odbiornik znajduje się w trybie wyszukiwania, naciśnij i przytrzymaj przycisk umieszczony na czujniku bezprzewodowym. Dioda na odbiorniku bezprzewodowym błyśnie 4 razy po czym zgaśnie, co oznacza, że sygnał z bezprzewodowego czujnika został zatwierdzony

UWAGA: W przypadku wystąpienia przerw w dostawie prądu (lub innych sytuacji, w wyniku których odbiornik utraci kontakt radiowy z bezprzewodowym czujnikiem), odbiornik automatycznie wejdzie w tryb wyszukiwania bezpośrednio po przywróceniu. Jednak, gdy zasilanie zostanie przywrócone, sterownik automatycznie wejdzie w tryb wyłączenia systemu dopóki komunikacja z czujnikiem nie zostanie ponownie nawiązana, co może zająć do ok. 60 minut (maksymalnie). Przeprowadzenie czynności opisanych powyżej spowoduje przywrócenie komunikacji odbiornik/czujnik, dzięki czemu sterownik powróci do zaprogramowanego harmonogramu nawadniania.

Modele Solar Sync

Solar Sync - czujnik z przewodem o długości 3,65 m i modułem (współpracuje ze sterownikami Pro-C/PCC, ICC, I-Core)

Solar Sync Sen - sam czujnik (współpracuje ze sterownikami X-Core i ACC)

Solar Sync Mod - sam moduł

WSS (bezprzewodowy zestaw Solar Sync) - (bezprzewodowy zestaw Solar Sync) - zawiera moduł, bezprzewodowy odbiornik i bezprzewodowy czujnik (współpracuje ze sterownikami Pro-C/PCC, ICC, I-Core)

WSS SEN (bezprzewodowy zestaw Solar Sync) – zawiera bezprzewodowy odbiornik oraz bezprzewodowy czujnik, nie zawiera modułu (współpracuje ze sterownikami X-Core i ACC)