Poniżej znajdują się użyteczne informacje oraz praktyczne wskazówki. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź na dół strony, gdzie znajdują się informacje w jaki sposób można się z nami skontaktować. Firma Hunter wykazuje dużą troskę o swoich klientów i stara się zagwarantować im najwyższą jakość produktów i usług.

Typy gleby

RODZAJ PODŁOŻA PIASEK PIASEK GLINIASTY GLINA
Rozprowadzenie wody
Stopień nawodnienia cale/godz 0,75 - 1,25 0,25 - 0,75 0,15 - 0,25
mm/godz 19 - 32  6 - 19  4 - 6
Średnica nawadnianego obszaru stopy 1 - 3 2 - 4 3 - 6
metry 0,3 - 0,91 0,6 - 1,2 1 - 1,8
Dostępna woda cale/stopy 1,4 2 2,5
mm/metry 0,11 0,16 0,2

Jaki powinien być właściwy przepływ w emiterze i poprawny rozstaw emiterów dla danego obszaru?

Poszczególne typy gleb wymagają różnego sposobu nawadniania. Aby nawadnianie przeprowadzane było właściwie, należy wziąć pod uwagę rodzaj nawadnianej gleby.

Piaszczyste podłoża nie pozwalają wodzie rozprzestrzeniać się daleko od emitera. Z drugiej strony, podłoże gliniaste jest zwarte, przez co woda może rozprzestrzeniać się daleko od emitera.

Przykład: W przypadku podłoża piaszczystego zalecamy stosowanie emiterów 3,4 LPH rozstawionych co 30 cm. W celu uzyskania prawidłowego nawadniania rozłóż przewody w rzędach co 30 cm. Na podłożach gliniastych można wykorzystać emitery o niższym przepływie (2,3 LPH) i zwiększonym rozstawie (45 cm). Należy również zwiększyć odległość między przewodami do 45 cm, co pozwoli na prawidłowe nawadnianie terenu o większej średnicy.

Zapoznaj się z poniższą tabelą. Użyj tabeli, aby określić rozstawa przewodów w zależności od rodzaju gleby:

Czy muszę regulować strefy nawadniania kropelkowego?

Strefy nawadniania kropelkowego wymagają regulacji, ponieważ ciśnienia robocze w strefach nawadniania kropelkowego jest niższe niż w innych systemach tego typu. Firma Hunter oferuje systemy nawadniania kropelkowego o dwóch poziomach ciśnienia - wersja 1,7 bara (25 PSI) i wersja 2,8 bara (40 PSI). Wersja 1,7 bara jest odpowiednia jako punkt zasilania systemów wykorzystujących indywidualne emitery, systemów bez kompensacji ciśnienia lub systemów wykorzystujących niewielkie przewody zasilające. Wersja 2,8 bara przeznaczona jest dla systemów wykorzystujących kompensację ciśnienia, jak np. Hunter PLD, wykorzystujących przewody z wewnętrznym emiterem. Emitery PLD umożliwiają kompensację ciśnienia od 1 do 3,5 bara. Regulator 2,8 bara zmniejsza ciśnienia do poziomu, który jest odpowiedni dla emiterów, zapewniając im tym samym długą żywotność.

Do czego wykorzystywane są przewody PLD nie zawierające emiterów?

Przewody PLD bez emiterów są wykorzystywane do łączenia sekcji zawierających emitery. Tego typu przewody mogą być również wykorzystane do obejścia podjazdów do garaży, chodników i innych miejsc nie wymagających nawadniania.

Czy firma Hunter produkuje przewody do wody zrekultywowanej (fioletowe)?

Tak, firma Hunter produkuje fioletowe przewody do wody zrekultywowanej, są one oznaczone symbolem R.

Jakie poziomy przepływu dostępne są dla przewodów nawadniania kropelkowego Hunter PLD?

Wartości przepływu dla przewodów Hunter PLD: 1,4, 2,3 i 3,8 LPH.

Czy Hunter produkuje zawory odpowietrzające zwalniające ciśnienie dla systemów nawadniania kropelkowego PLD?

Tak, firma Hunter produkuje gwintowane zawory odpowietrzające dla systemów nawadniania kropelkowego PLD. W przypadku, gdy w najwyższym punkcie systemu nastąpi akumulacja ciśnienia, zawór będzie uwalniał powietrze do chwili gdy ciśnienie w systemie osiągnie zadaną wartość.

Jakie długości rolki przewodów PLD oferowane są przez firmę Hunter?

Hunter posiada w ofercie rolki o długości 100 m, 200 m i 400 m.

Jakie złącza używa Hunter w systemach nawadniania kropelkowego PLD?

Przewody w systemach PLD są kompatybilne z wszystkimi standardowymi złączami 17 mm.

Jaki jest największy zestaw do nawadniania kropelkowego produkowany przez firmę Hunter?

Największym produkowanym przez firmę Hunter zestawem do nawadniania kropelkowego jest (1 ½") ICZ-151 (1 ½").

Ilustracja Przestawiająca Schemat Mikronawadniania/nawadnia Kropelkowego