Poniżej znajdują się użyteczne informacje oraz praktyczne wskazówki. Firma Hunter Industries oferuje swoim klientom produkty i usługi na najwyższym poziomie.

 
 
 
 

Jak zaprogramować sterownik?

Sterowniki Hunter umożliwiają ręczne uruchamianie poszczególnych sekcji lub pełnego programu. Aby to zrobić, ustaw pokrętło w położeniu "Manual Single Station" (Ręczne uruchamianie pojedynczej sekcji) lub "Manual All Stations" (Ręczne uruchamianie wszystkich sekcji), sprawdź czy uruchamiane sekcje mają zaprogramowany czas pracy, następnie ustaw pokrętło w położeniu ‘Run’ (Włączone). Gdy sekcja zakończy nawadnianie, sterownik powróci do automatycznego trybu pracy.

Obejrzyj czteroczęściowy film instruktażowy lub kliknij w poniższe linki, aby uzyskać więcej informacji na temat programowania sterownika.

XC and X-Core

Pro-C

 

Jak uzyskać instrukcję obsługi mojego sterownika?

Instrukcje obsługi dostępne są na stronach produktu w zakładce "Materiały", bezpośrednio pod czarnym przyciskiem "Kup produkty Hunter". Odnajdź swój kontroler na liście, aby pobrać przeznaczoną dla niego instrukcję obsługi w formacie PDF. Pozostała dokumentacja znajduje się w „Bibliotece materiałów”. Kliknij, aby przejrzeć wszystkie instrukcje sterowników<.

 

Dlaczego mój system nieprzerwanie wykonuje cykle nawadniania?

Jeśli system wykonuje więcej niż jeden cykl nawadniania, najbardziej prawdopodobną przyczyną jest zaprogramowanie zbyt wielu czasów rozpoczęcia nawadniania. Sterowniki firmy Hunter umożliwiają ustawienie wielu czasów rozpoczęcia nawadniania, dzięki czemu program może zostać uruchomiony więcej niż jeden raz dziennie. Dla każdego zaprogramowanego czasu rozpoczęcia programu sterownik uruchomi w cyklach wszystkie sekcje, których czasy pracy zostały zaprogramowane w danym programie. Czasy rozpoczęcia programu można wyeliminować za pomocą przycisków ze strzałkami ustawiając wartość OFF w godzinach między 11.45 a 0.00.

Na ekranie mojego sterownika nie są wyświetlane żadne informacje.

Brak informacji na ekranie sterownika oznacza, że sterownik nie jest zasilany źródłem prądu. Należy przeprowadzić testy dwóch wewnętrznych złączy 24V. Sprawdź, czy złącza 24V są zasilane.

Dlaczego na ekranie sterownika wyświetla się komunikat "NO" lub "NO AC"?

Komunikat "NO" lub "NO AC" jest komunikatem diagnostycznym oznaczającym, że sterownik nie jest zasilany prądem. Sterownik jest zasilany z baterii.

Sprawdź, czy w gniazdku zasilającym jest prąd. Jeśli sterownik nie jest podłączony do gniazdka, źródło zasilania jest na stałe podłączone do sterownika W przypadku, gdy sterowniki podłączone są na stałe do źródła zasilania prace kontrolne powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka.

W przypadku gdy zasilanie w gniazdku jest prawidłowe, a mimo to urządzenie informuje o jego braku, sprawdź wszystkie przełączniki na ścianie lub listwy zasilające. W przypadku, gdy nadal występuje brak zasilania, wykwalifikowany elektryk powinien sprawdzić bezpiecznik różnicowoprądowy oraz wyłącznik automatyczny.

Jeśli chcesz sprawdzić czy w gniazdku jest zasilanie, wyjmij baterię ze sterownika.

Jeśli po wyjęciu baterii na ekranie nie są wyświetlane żadne informacje, transformator może być uszkodzony i należy go wymienić. Transformator może być sprawdzony za pomocą woltomierza. Standardowa wartość napięcia powinna wynosić 24-26 woltów.

Czym jest korekta sezonowa i jak przeprowadzać jej regulację?

Korekta sezonowa używana jest do wprowadzania zmian w czasach pracy sekcji bez przeprogramowywania całego sterownika. Jest to bardzo wygodna funkcja służąca do wprowadzania niewielkich zmian, które są konieczne ze względu na zachodzące sezonowe zmiany pogodowe. Na przykład: podczas gorących letnich dni nawadniane tereny mogą potrzebować większej ilości wody. Wartość korekty sezonowej może zostać zwiększona, przez co sekcje będą przeprowadzały nawadnianie przez dłuższy czas. Adekwatnie w okresie jesiennym, wartość regulacji sezonowej może zostać zmniejszona, co spowoduje krótszy czas nawadniania.

Ja wyjść w moim sterowniku z trybu 'Przerwa w nawadnianiu'?

Gdy pokrętło ustawione jest w położeniu ‘Water days’ lub ‘Days to Water’ użytkownik ma trzy opcje. Może uruchomić program w poszczególne dni, wybrać nawadnianie w dni nieparzyste/parzyste lub ustawić przerwy w nawadnianiu.

Aby wyjść z trybu przerwy w nawadnianiu i powrócić do jednej z dwóch pozostałych opcji, należy po prostu naciskać przycisk ze strzałką w prawo lub w lewo. Po wyjściu na ekranie powinna być widoczna kropla wody znajdująca sie na poszczególnymi dniami nawadniania lub przekreślona kropla na poszczególnymi dniami nawadniania. Teraz będąc w menu ‘Dni tygodnia’, gdzie należy wybrać dni tygodnia, w które nawadnianie ma być przeprowadzane.

Przycisk ze strzałką służy do przesuwania migającej ikony z jednego dnia na drugi, przycisk ‘+’ służy do aktywowania danego dnia, przycisk ‘-‘ służy do deaktywowania danego dnia.

 

Jak usunąć "Opóźnienie w uruchamianiu kolejnych sekcji" w moim sterowniku?

Aby usunąć "Opóźnienie w uruchamianiu kolejnych sekcji", ustaw pokrętło w położeniu ‘RUN’. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ‘-‘. Trzymając naciśnięty przycisk ‘-‘, obróć pokrętło i ustaw je w położeniu ‘Set Station Run times’. Na ekranie pojawi się zaprogramowana wartość opóźnienia. Za pomocą przycisku ‘-‘, ustaw wartość 0. Po zakończeniu obróć pokrętło w położeniu ‘RUN’ - wartość opóźnienia została skasowana.

Co oznacza migająca na ekranie ikona małego zraszacza?

Ikona zraszacza miga, gdy sterownik przesyła zasilanie do przyłącza sekcji lub przyłączy aktywujących sekcję. Jeśli na ekranie sterownika miga ikona symbolizująca parasolkę, oznacza to, że obwód czujnika opadów deszczu został uszkodzony i nie pozwala przeprowadzać nawadniania, nawet gdy zaprogramowane nawadnianie powinno sie pojawić.