Poniżej znajdują się użyteczne informacje oraz praktyczne wskazówki. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź na dół strony, gdzie znajdują się informacje w jaki sposób można się z nami skontaktować. Firma Hunter wykazuje dużą troskę o swoich klientów i stara się zagwarantować im najwyższą jakość produktów i usług.

 

Dlaczego dysza MP Rotatora nie podaje wody na określoną odległość?

Odległość podawania wody przez MP Rotator zależy od ciśnienia w systemie. Jeśli woda nie jest podawana na właściwą odległość, sprawdź ciśnienie wody w głowicy zraszacza. Zapoznaj się z tabelą osiągów zamieszczoną w dolnej części strony, aby uzyskać informacje dotyczące wartości ciśnień i odpowiadającym im promieniom.

Jeśli nie możesz ustawić promienia na pracę w najkrótszym zakresie, prawdopodobnie ciśnienie wody wychodzącej jest zbyt wysokie. Użyj zraszacza Pro Spray PRS30 (PROS-PRS30), aby utrzymywać ciśnienie wody wychodzącej w dyszy MP Rotatora na stałym poziomie 2,1 bara (30 psi), dzięki czemu będziesz mógł ustawić minimalny promień pracy dyszy. Użyj zraszacza PRS40 (PROS-PRS40), aby utrzymywać ciśnienie wody wychodzącej z dyszy MP Rotatora na stałym poziomie 2,8 bara (40 psi), dzięki czemu będziesz mógł ustawić optymalne osiągi i promień pracy dyszy.

 

Dlaczego podczas korzystania z MP Rotatora muszę ustawiać inne czasy pracy sekcji?

MP Rotatory charakteryzują się niższą wartością opadu niż głowice klasycznych zraszaczy, dlatego czas ich pracy musi być wydłużony. Czasy pracy sekcji z MP Rotatorami powinny być dwukrotnie lub trzykrotnie dłuższe od czasów pracy standardowych zraszaczy strefowych. Jest to spowodowane tym, że MP Rotator podaje wodę z mniejszą prędkością, w wyniku czego następuje znaczne zmniejszenie wypływu, pozwalając tym samym zaoszczędzić duże ilości wody.

Jaki filtr stosowany jest w MP Rotatorach?

W modelach MP 1000, 2000, Strips (modele do nawadniania pasów bocznych), oraz modelach narożnych stosowane są standardowe, montowane fabrycznie filtry o rozmiarze oczka 425 mikronów. Modele MP3000 sprzedawane są z filtrami o wielkości oczka 850 mikronów. Osiągi MP Rotatorów pozostają bez zmian nawet gdy 80% powierzchni filtra ulegnie zapchaniu. Filtry w MP Rotatorach można wyjąć w celu wyczyszczenia lub wymiany.

Pokrywka odcinająca zraszacz typu Pro Spray P/N 213600

Czy mogę wyłączyć funkcję zraszania w jednym MP Rotatorze?

Nie można wyłączyć funkcji zraszania w dyszy MP Rotatora za pomocą śruby regulacyjnej. Aby wyłączyć funkcję zraszania w tylko jednej głowicy w danej strefie należy założyć pokrywkę odcinającą lub zainstalować standardową dyszę na korpusie wynurzanym, a następnie wkręcić do końca śrubę regulacyjną w celu odcięcia przepływu.

Dlaczego zraszacz nie wynurza się?

Do wynurzania zraszacza wymagana jest woda pod ciśnieniem. Spadek ciśnienia wody może być spowodowany pękniętym przewodem rurowym lub zużytym pierścieniem uszczelniającym. Aby określić przyczynę usterki, uruchom zraszacze, następnie wyciągnij jeden ze zraszaczy w sprawdzanej strefie. Pozwól, aby system popracował przez chwilę. Jeśli po wyciągnięciu zraszacza system prawidłowo przeprowadza nawadnianie należy wymienić pierścienie uszczelniający zraszaczach. Jeśli zauważysz, że woda wydobywa się z podłoża w miejscu, w którym nie powinna, przyczyną jest pęknięty przewód rurowy.

Dlaczego zraszacz nie chowa się po wyłączeniu nawadniania?

Najbardziej prawdopodobną przyczyną blokowania się zraszacza są zabrudzenia, które dostały się do korpusu, uszkodzona głowica zraszacza lub zużyta uszczelka na głowicy.

Aby wyeliminować usterkę:

  1. Odkręć pokrywkę korpusu
  2. Wyciągnij zespół zraszacza
  3. Sprawdź wszystkie części
  4. Usuń zanieczyszczenia
  5. Wymień zużyte części, jeśli jest to konieczne

Czy mogę wyłączyć przepływ w jednej głowicy?

Aby wyłączyć przepływ w głowicy przekręć środkową śrubę regulacyjną w prawą stronę do oporu. Przepływ zostanie zatrzymany. Głowica zraszacza wynurzy się, ale woda nie będzie wypływać z dyszy.

Dlaczego powierzchnia wokół rotora lub zraszacza jest mokra?

Są dwie przyczyny wystąpienia mokrej plamy wokół zraszacza:

  1. Najbardziej powszechną przyczyną jest wypływ wody z najniższego punktu. Ma to miejsce, gdy z głowicy położonej w najniższym punkcie w danej strefie wycieka woda wypływająca ze zraszacza. Wyciek zakończy się, gdy cała woda wypłynie z przewodu. Aby wyeliminować tego typu problem, zainstaluj zawory zwrotne na zraszaczach lub na obszarach charakteryzujących się dużymi zmianami w poziomach. Pod zraszaczem, w którym zaobserwowano problem, zaleca się zamontowanie zaworu zwrotnego HCV.
  2. Inną możliwą przyczyną jest wyciek wody przez zawór. Uwaga: Zamontowanie zaworu zwrotnego nie wyeliminuje tego wycieku. Zazwyczaj wyciek wody przez zawór spowodowany jest zabrudzeniami w zaworze. Aby to naprawić, należy rozmontować zawór, przepłukać wszystkie części czystą wodą i ponownie zmontować zawór. Jeśli nie jesteś w stanie zlokalizować skrzynki z zaworem lub nie możesz zamontować zaworu, prosimy skontaktować się z wykonawcą, który montował system lub skorzystać ze strony internetowej zawierającej listę polecanych wykonawców, aby znaleźć wykonawcę z danego regionu.

Jak zabezpieczyć system przed zimą?

Jeśli temperatury na danym obszarze spadają poniżej zera, należy wykonać czynności przygotowujące system do zimy. Proces przygotowania systemu nawadniania do okresu zimowego polega na spuszczeniu wody z przewodów i przedmuchaniu ich sprężonym powietrzem, aby nie dopuścić do uszkodzenia przewodów na skutek zamarzania.

Jak zmniejszyć promień w głowicy zraszacza?

W przypadku głowic regulowanych, przytrzymaj dyszę palcami lub włóż między ramiona dyszy klucz Hunter. Ustaw promień za pomocą płaskiego śrubokręta, pamiętając, że przekręcanie środkowej śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje zmniejszenie promienia. W przypadku dysz ze stałym łukiem, użyj płaskiego śrubokręta, aby ustawić promień, pamiętając, że przekręcanie środkowej śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje zmniejszenie promienia.

Jak wyregulować zakres pracy dysz?

Dysze z regulowanym zakresem pracy posiadają fabrycznie ustawiony zakres na 25°. Przed ustawieniem zakresu z lewej stronie pamiętaj, aby najpierw ustawić mechanizm zapadkowy z prawej strony. Aby to zrobić, obróć zespół głowicy wewnątrz korpusu zraszacza tak, aby określić zakres pracy dyszy z prawej strony. Wystający punkt na wierzchu dyszy wskazuje (lewą) krawędź zakresu pracy dyszy.

  1. Przytrzymaj palcami dyszę i obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć zakres pracy
  2. Aby zmniejszyć zakres pracy przytrzymaj palcami dyszę i obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara