Jak powszechnie wiadomo, nawadnianie drzew nie jest prostym zadaniem. Wynika to z faktu, że potrzeby drzew w zakresie nawadniania zmieniają się diametralnie na przestrzeni ich życia. Strefa korzeniowa drzewa stale się rozrasta. Przy młodym drzewie jest to kilkadziesiąt centymetrów kwadratowych, podczas gdy strefa korzeniowa dojrzałego drzewa może osiągnąć nawet kilkadziesiąt metrów przez co ślad wodny drzewa zmienia się znacząco w miarę jego dojrzewania.

Wzrost ten oznacza zmienne położenie strefy nawadniania i potencjalne ryzyko uszkodzenia drzewa przy braku właściwego zarządzania tym procesem. Zadaniem projektanta systemu nawadniania jest opracowanie rozwiązania, które dostosuje się do potrzeb drzewa w zakresie nawadniania w miarę jego wzrostu.

Celem każdego projektu systemu nawadniania jest skuteczne rozprowadzanie wody na określonym obszarze, tak aby gleba i rośliny mogły ją skutecznie wchłonąć zanim woda spłynie na niżej położone obszary. To klasyczne podejście do nowo tworzonych obszarów zieleni.

Jednak w przypadku drzew wymagane jest bardziej przyszłościowe myślenie. Często rozwiązania w zakresie nawadniania muszą być modyfikowane na różnych etapach życia drzewa, aby zapewnić ciągłe i skuteczne dostarczanie wody i odpowiednie zarządzanie procesem nawadniania.

Jak zaprojektować system nawadniania nowo posadzonych drzew, który uwzględnia ich przyszły wzrost? Należy rozważyć trzy podejścia.

  • Drzewa należy nawadniać oddzielnie od otaczających je roślin. Drzewa mają znacznie inne wymagania w zakresie nawadniania niż krzewy i rośliny okrywowe. System nawadniania drzew należy zaprojektować z uwzględnieniem różnych stref nawadniania i różnych zaworów w celu zapewnienia maksymalnej wydajności.
     
  • Projektowany system powinien być z założenia elastyczny. Potrzeby drzew w zakresie nawadniania zmieniają się na przestrzeni czasu. Należy wybierać produkty do nawadniania, które można modyfikować lub modernizować, aby tworzyć różnorodne rozwiązania. 
     
  • Warto połączyć kilka rozwiązań w zakresie nawadniania drzew. W zależności od etapu życia drzewa może ono wymagać różnych rozwiązań w zakresie nawadniania — takich jak nawadnianie podpowierzchniowe, nawadnianie kropelkowe, mikronawadnianie, zraszanie i inne. Należy więc zaprojektować system, który oferuje wiele rozwiązań i zapewnia maksymalną elastyczność, uwzględniając różne zawory i urządzenia.

Drzewa tworzą ogromną wartość zielonej infrastruktury w każdym projekcie krajobrazowym. Osoby zajmujące się kształtowaniem krajobrazu i nawadnianiem powinny skutecznie promować zdrowie i wzrost drzew, projektując systemy nawadniające, które uwzględniają zarówno obecne, jak i przyszłe potrzeby drzew w zakresie nawadniania.

Aby dowiedzieć się więcej o wysokiej klasy rozwiązaniach Hunter w zakresie nawadniania drzew, zobacz nasz  Przewodnik po projektowaniu systemów nawadniania drzew.