Do natychmiastowej publikacji:

SAN MARCOS, Kalifornia, USA, – 15 listopada 2023 r.

Nagroda Circle of Excellence im. Ann Hunter-Welborn jest co roku przyznawana przez firmę Hunter Industries w uznaniu za społecznie odpowiedzialne inwestycje dokonywane przez firmy, organizacje i osoby z branży ekologicznej. Świętując szóstą rocznicę wyróżniania liderów branży za działania o zrównoważonym charakterze, z radością ogłaszamy laureatów nagrody za 2023 rok.

[POZNAJ ZWYCIĘZCÓW]

Nagroda ta narodziła się z ideałów społecznej odpowiedzialności biznesu, które Ann Hunter-Welborn wniosła do firmy Hunter Industries na początku działalności spółki. Nagrody przyznawane są corocznie od 2018 r. w uznaniu innowacyjnych, odpowiedzialnych społecznie praktyk w branżach reprezentowanych przez rodzinę firm Hunter Industries. Nadrzędnym celem nagrody jest zwiększenie świadomości na temat tych pozytywnych działań i zainspirowanie innych do przyłączenia się do ruchu. Firma Hunter Industries ocenia nominacje otrzymane od własnego zespołu sprzedaży i wybiera laureatów.

„Ponieważ jesteśmy pionierami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, chętnie prezentujemy osiągnięcia naszych laureatów i zachęcamy do szerszego zaangażowania w tworzenie zrównoważonych i odpornych na kryzysy społeczności”.

-Warren Gorowitz, dyrektor ds. społecznej odpowiedzialności biznesu

Aby pomóc w tworzeniu zrównoważonej branży, firma Hunter Industries nieustannie poszukuje partnerów o podobnych ideałach. Laureaci nagrody za 2023 rok mają pozytywny wpływ na różne sposoby. Dzieląc się ich historiami, firma ma nadzieję zainspirować innych do przyłączenia się do ruchu na rzecz tworzenia lepszych społeczności na całym świecie, które dbają o kwestie związane ze środowiskiem.