Jak bezpiecznie skonfigurować nawadnianie na pozbawionym elektryczności pasie dzielącym jezdnię bez cięcia otaczającego go asfaltu lub zdobywania mnóstwa pozwoleń? Jaki jest najlepszy sposób na tymczasowe nawadnianie przeprowadzane na terenach przynależących do nowo wybudowanego osiedla mieszkaniowego lub skonfigurowanie automatycznego nawadniania przydomowego ogrodu hydroponicznego? W jaki sposób można zarządzać specjalistycznym projektem nawadniania, takim jak zielony dach lub zielona ściana?

W przypadku gdy lokalizacje są trudno dostępne, brakuje energii elektrycznej lub wymagane jest kosztowne prowadzenie przewodów, sterowniki zasilane bateryjnie mogą sprawić, że nawadnianie będzie bezpieczne, skuteczne i niedrogie. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów nawadniania, sterowniki zasilane bateryjnie oszczędzają czas i pieniądze, ponieważ eliminują one potrzeby prowadzenia przewodów, uzyskiwania pozwoleń na budowę lub dzierżawienia sprzętu do tunelowania pod betonem lub innymi utwardzonymi elementami. Ponieważ systemy te są mniej inwazyjne, mogą również znacząco ułatwić wygrywanie przetargów, w których specyfikacje ściśle określają wymagania dotyczące zasilania prądem zmiennym.

W przypadku projektów, które wymagają ekologicznego rozwiązania, niektóre sterowniki zasilane bateryjnie można przekonwertować za pomocą wbudowanego lub dodatkowego panelu słonecznego na zasilanie energią słoneczną. Wykorzystując światło słoneczne, eliminują one zapotrzebowanie na energię elektryczną i minimalizują wpływ na środowisko. Systemy zasilane energią słoneczną wymagają zdecydowanie mniejszego nakładu jeśli chodzi o prace konserwacyjne. Oznacza to, że możesz planować kolejne wizyty serwisowe, oszczędzając czas i pieniądze. Niektóre modele oferują nawet wszystkie trzy opcje zasilania w jednym urządzeniu, co pozwala na wybór między zasilaniem AC, baterią lub energią słoneczną, zapewniając maksymalną elastyczność instalacji. Instalacja jest również łatwiejsza, ponieważ sterowniki zasilane bateryjnie nie wymagają okablowania jak i przeprowadzania robót ziemnych. Umożliwia to również umieszczenie sterowników w różnych lokalizacjach, aby uzyskać większy zakres sterowania.

Jak działają sterowniki zasilane bateryjnie

Jak więc działają te sterowniki? Zasilany bateryjnie sterownik steruje systemem nawadniania, wysyłając impuls do elektromagnesu, który powoduje jego odblokowanie. Powoduje to otwarcie zaworu i umożliwia przepływ wody. Po zakończeniu czasu pracy sekcji, sterownik wysyła kolejny impuls, który blokuje elektrozawór i zatrzymuje przepływ wody. Za pomocą panelu sterowania można ustawić harmonogramy nawadniania, sprawdzić stan sekcji, wyświetlić czas następnego nawadniania i przeprowadzić wiele innych czynności.

Dla większej wygody, modele nowej generacji oferują technologię Bluetooth ® wykorzystywaną do szybkiego, łatwego łączenia się ze sterownikiem i zdalnego zarządzania nawadnianiem. Sterowniki zasilane bateryjnie są często instalowane na pasach dzielących jezdnię i na obszarach o dużym natężeniu ruchu kołowego. Połączenie Bluetooth umożliwia pełne zarządzanie nawadnianiem z bezpiecznej odległości, bez przekraczania drogi lub utrudniania ruchu pojazdem serwisowym. Istnieje nawet możliwość zarządzania wieloma lokalizacjami bez konieczności ręcznego sprawdzania poszczególnych zaworów.

Sterowniki zasilane bateryjnie działają na jednorazowych bateriach, które należy wymieniać mniej więcej raz w roku. Sterowniki zasilane energią solarną wykorzystują energię pochodzącą ze słońca.

Zaawansowane funkcje ułatwiające codzienną pracę

Wiele dzisiejszych sterowników zasilanych bateryjnie jest wyposażonych w zaawansowane funkcje, które przyspieszają zarządzanie systemem i zmniejszają potrzebę konserwacji. W rezultacie możesz zaoszczędzić czas, unikając częstych i kosztownych wizyt na nawadnianym obszarze.

  Trwała, odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja

Sterowniki zasilane bateryjnie są zwykle instalowane na zewnątrz, dlatego ważne jest, aby kupić wytrzymały model zaprojektowany tak, aby był w stanie wytrzymać najtrudniejsze warunki. Wybierz model, który posiada certyfikat IP68, co oznacza, że sterownik jest pyłoszczelny i zapewnia ochronę przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie słodkiej o głębokości do 3,5 metra.

Na przykład sterowniki używane w regionach pustynnych muszą być w stanie wytrzymać ekstremalne temperatury do 140°F (60°C) bez topienia się lub pękania. I odwrotnie, sterowniki zainstalowane w chłodnym klimacie muszą być w stanie wytrzymać temperatury poniżej zera. Wysokiej jakości sterowniki radzą sobie bez problemu w obu tych sytuacjach.

   Pamięć trwała i kopie zapasowe programów

Aby zapobiec utracie ważnych danych programowych, niezbędna jest pamięć trwała. Bez pamięci trwałej, w przypadku wyczerpania się baterii, wszystkie zaprogramowane dane zostaną utracone. Pamięć trwała służy do przechowywania zaprogramowanych danych, więc nie będziesz musiał(a) tracić cennego czasu na ponowne wprowadzanie harmonogramów nawadniania lub ustawień daty i godziny po wymianie baterii.

Rozważając wybór konwencjonalnych sterowników zasilanych bateryjnie, które nie korzystają z aplikacji, poszukaj modeli, które oferują łatwe do odzyskania kopie zapasowe programów. Pozwala to na przywrócenie pełnego programu nawadniania w przypadku, gdy ktoś zmodyfikuje oryginalne oprogramowanie bez Twojej zgody.

Wskazówka dla profesjonalistów: Podczas ustalania tymczasowego harmonogramu nawadniania, ustaw harmonogram długoterminowy jako kopię zapasową. Następnie stwórz tymczasowy harmonogram dla okresu kiełkowania nasion, który zwykle wymaga częstego nawadniania w celu pobudzenia wzrostu roślin. Po wykiełkowaniu nasion przywróć ustawienia do harmonogramu długoterminowego. Ustawiając oba harmonogramy na interfejsie użytkownika, zaoszczędzisz czas przeznaczony na programowanie po zakończeniu okresu kiełkowania.

Porada dla profesjonalistów: Po zakończeniu tymczasowego projektu nawadniania, ponownie użyj sterownika zasilanego bateryjnie w innym tymczasowym projekcie lub jako urządzenie demonstracyjne. To świetny sposób na zaoszczędzenie pieniędzy i przedłużenie żywotności sterownika!

  Sterowanie za pomocą Bluetooth

Dla maksymalnej elastyczności i wygody, niezbędny jest sterownik zasilany bateryjnie z funkcją Bluetooth! Ta wydajna, bezprzewodowa technologia umożliwia zdalne zarządzanie systemami za pomocą smartfona. Dzięki łatwej w użyciu aplikacji, możesz mapować sterowniki według lokalizacji, otrzymywać przypomnienia o wymianie baterii, uzyskiwać dostęp do rejestrów sterowników i nie tylko.

  Programowanie typu kopiuj-wklej

Niektóre modele sterowników Bluetooth umożliwiają pobranie wstępnie skonfigurowanego harmonogramu z jednego sterownika i zastosowanie go w innym sterowniku za pomocą prostego procesu kopiowania i wklejania. Wystarczy ręcznie utworzyć oryginalny harmonogram, wybierając godziny rozpoczęcia, czasy pracy i dni nawadniania. Następnie należy wysłać harmonogram do wielu sterowników za pomocą smartfona, powtarzając polecenie „połącz i wyślij” dla każdego kolejnego urządzenia. Ten proces oszczędza ogromną ilość czasu, skracając konfigurację do dwóch prostych czynności. Pomaga to również wyeliminować ewentualne błędy, które mogą wystąpić, jeśli trzeba ręcznie zaprogramować wiele sterowników przy użyciu podejścia wieloetapowego.

Porada dla profesjonalistów: Oszczędź znacząco czas przeznaczony na konfigurację korzystając z metody „kopiuj i wklej” w przypadku wprowadzania wartości dla pasów dzielących jezdnię lub ogrodów, które wymagają identycznych parametrów nawadniania.

 Planowanie cykliczne

Pochyłe tereny i ubite gleby wymagają specjalnego podejścia do nawadniania. Jeśli na tych obszarach system zbyt szybko dostarcza nadmierną ilość wody, może to prowadzić do jej spływania, co w efekcie będzie skutkowało znacznymi stratami. Ustawienie cyklicznego harmonogramu przerywa czasy nawadniania, dając glebie wystarczająco dużo czasu na wchłonięcie wody i zapobieganie jej spływaniu. Systemy, które oferują tę funkcję, umożliwiają ustawienie czasu nawadniania trybem mżawki, a następnie czasu oczekiwania, co pozwala na wsiąknięcie wody.

  Opóźnienie uruchomienia sekcji

Niektóre sterowniki pozwalają na ustawienie przerwy między czasem zakończenia bieżącej sekcji, a czasem rozpoczęcia następnej. Jest to przydatne, w przypadku gdy posiadasz wolno zamykające się zawory lub pompę, która potrzebuje dodatkowego czasu na naładowanie.

  Wstrzymanie nawadniania

Podczas długich okresów niesprzyjających warunków pogodowych sterowniki z funkcją zawieszenia nawadniania mogą wstrzymać nawadnianie na określoną przez użytkownika liczbę dni. Dzięki temu sterownik jest tymczasowo w trybie wyłączonym, oszczędzając wodę podczas opadów deszczu, gdy nawadnianie nie jest potrzebne. Po upływie wyznaczonego okresu system wznawia swój normalny harmonogram nawadniania — nie jest wymagana ponowna wizyta w miejscu instalacji systemu!

  Opóźnienie uruchomienia sekcji

Opady różnią się w zależności od położenia geograficznego i pory roku. Aby wyeliminować wizyty na nawadnianym obszarze w celu przeprogramowania sterowników, gdy zmieniają się pory roku, wiele sterowników zasilanych bateryjnie umożliwia szybkie dostosowywanie czasów nawadniania za pomocą skali procentowej. Ustaw system na wartość 100% w miesiącach cieplejszych, i w razie potrzeby zmniejsz wartość procentową, aby skrócić czas nawadniania w miesiącach chłodniejszych. Modyfikując globalnie cały system, nie będziesz musiał później dostosowywać poszczególnych sekcji w programie. Pozwala to oszczędzać wodę i zapobiega nasycaniu roślin.

  Kompatybilność czujnika pogody

Aby zapewnić maksymalne oszczędności wody, rozważ montaż sterownika zasilanego bateryjnie, który jest kompatybilny z czujnikami pogodowymi. Urządzenia te pozwalają efektywnie wykorzystywać wodę poprzez uruchomienie funkcji wstrzymującej nawadnianie, gdy wilgotność gleby jest optymalna, lub gdy występują niesprzyjające warunki pogodowe. Czujniki wykrywające deszcz, wiatr i mrozy to doskonały sposób na dokładne sprawdzenie, kiedy należy przeprowadzać nawadnianie, a kiedy nie jest ono wymagane.

  Mapowanie sterownika

Kolejną ważną funkcją do rozważenia podczas wyboru sterownika jest funkcja mapowania. Po zakończeniu instalacji możesz użyć smartfona i umieścić pinezkę na mapie, aby zidentyfikować i zapisać lokalizację każdego sterownika. Jeśli odwiedzasz lokalizację rzadko, nawadniany teren może zarastać lub wyglądać inaczej w różnych porach roku. Może to utrudnić zapamiętanie dokładnej lokalizacji sterownika, zwłaszcza w przypadku rozległych terenów lub miejsc, w których skrzynka zaworowa została zasłonięta liśćmi. Funkcja mapowania ułatwia znalezienie lokalizacji sterowników podczas następnej wizyty, ponieważ telefon może pokazać dokładnie, gdzie one się znajdują. Możesz nawet udostępniać lokalizacje nowym członkom zespołu, którzy mogą nie znać danego miejsca.

  Rejestr zdarzeń

Nawet gdy programy zostały uwzględnione w harmonogramie nawadniania, czujniki pogodowe i ewentualne problemy z systemem mogą bezpośrednio wpływać na czynności przeprowadzane przez sterownik. Rejestry zdarzeń monitorują wydajność sterownika przez wiele miesięcy, dzięki czemu możesz dokładnie zobaczyć, jakie działania zostały podjęte. Możesz także zobaczyć, czy ktoś uruchomił cykl manualny lub zmienił harmonogram. Uzyskując dostęp do historii sterownika, uzyskujesz ważne informacje diagnostyczne dotyczące funkcji aktywowanych manualnie i zmian w stanie czujnika, programach lub harmonogramach.

  Różne opcje montażu

Jeśli chodzi o instalację, upewnij się, że sterownik można zainstalować na kilka różnych sposobów. Nowsze zastosowania, takie jak zielone ściany i zielone dachy, mogą wymagać kreatywności, więc możliwość zamontowania sterownika w różnych orientacjach ułatwi proces instalacji.

  Wydłużenie pracy na baterii i przypomnienie o jej wymianie

Niektóre sterowniki zasilane bateryjnie mogą nie wytrzymać całego sezonu na jednej baterii. Dlatego ważne jest, aby szukać jednostki, która umożliwia zamontowanie drugiej baterii. Wydłuża to cykl pracy i oszczędza czas, zmniejszając liczbę wizyt na nawadnianym obszarze.

Upewnij się, że wybrany sterownik oferuje również funkcję przypominania o wymianie baterii. Alerty te są zwykle dostarczane za pośrednictwem aplikacji dostępnej na smartfony. Chociaż mogą nie być w stanie określić pozostałego procentu baterii, służą jako pomocne przypomnienie o powrocie do lokalizacji w wyznaczonym czasie.

Wybór idealnego sterownika

Przy tak wielu modelach i funkcjach do wyboru może być trudno wybrać ten, który będzie odpowiedni dla Twojego projektu. Dobrym początkiem jest współpraca z architektem krajobrazu w celu zaprojektowania wydajnego systemu zgodnego z lokalnymi wymogami i przepisami.

Ważne jest również, aby rozumieć różnice między systemami zasilanymi prądem stałym (DC) a prądem zmiennym (AC). Na przykład cewki blokujące na prąd stały działają inaczej niż cewki w systemach wykorzystujących prąd zmienny. Ponadto odległości wymagające rozłożenia okablowania między sterownikami zasilanymi bateryjnie a zaworami są znacznie krótsze niż odległości wymagające rozłożenia okablowania dla cewek wykorzystujących prąd zmienny.

Gdy planujesz projekt, odpowiedzi na poniższe pytania mogą również skierować Cię na wybór konkretnego sterownika:

  • Czym jest wniosek projektowy?
  • Jaka pogoda panuje na nawadnianym obszarze przez cały rok?
  • Czy wymagane jest automatyczne nawadnianie?
  • Jaki rodzaj zasilania jest dostępny?
  • Czy dostęp do lokalizacji jest utrudniony lub niebezpieczny?
  • Czy zostały zgłoszone specjalne uwagi dotyczące nawadniania?
  • Jak często będzie wymagana konserwacja?
  • Czy potencjalne akty wandalizmy mogą być problemem?
  • Czy kosztowne jest poprowadzenie przewodu zasilającego?

Zalety sterowników bezprzewodowych

Sterowniki zasilane bateryjnie są doskonałym rozwiązaniem dla odizolowanych miejsc i obszarów o ograniczonym zasilaniu, takich jak pasy dzielące jezdnię, ronda, szklarnie i ogrody. Umożliwiają nawadnianie bez konieczności podłączenia elektrycznego, eliminując wysokie koszty związane z rozprowadzeniem przewodów.

Modele z funkcją Bluetooth oferują jeszcze większe korzyści. W połączeniu z przyjazną dla urządzeń mobilnych aplikacją na smartfon, te bezprzewodowe sterowniki ułatwiają zdalne programowanie pełnych harmonogramów nawadniania, wstrzymywanie go, konfigurowanie czujników i sprawdzanie stanu baterii — bez konieczności otwierania skrzynki zaworowej.

Jednostki obsługujące technologię Bluetooth ułatwiają nawet nowym członkom zespołu znalezienie sterowników w miejscach, którymi nigdy wcześniej nie zarządzali. Ponieważ sterowniki te zwykle działają przez cały sezon na jednej lub dwóch bateriach, wizyta na miejscu w celu wymiany baterii jest prostą czynnością przeprowadzaną raz do roku. Dodaj panel słoneczny, aby całkowicie wyeliminować czynności związane z wymianą baterii.

Potrzebujesz pomocy, aby dokonać wyboru?

Jeśli zmagasz się z automatyzacją nawadniania przeprowadzanego w odległych lokalizacjach o ograniczonej mocy zasilającej lub jeśli potrzebujesz tymczasowego rozwiązania nawadniającego, firma Hunter oferuje kilka wysokowydajnych sterowników, które nie wymagają podłączenia do prądu. Zapoznaj się ze stronami o naszych produktach, aby dowiedzieć się więcej o NODE-BT , XC Hybrid i pozostałych modelach naszej sprawdzonej linii najlepszych w swojej klasie sterowników zasilanych bateriami i energią słoneczną . Lub odwiedź lokalnego dystrybutora firmy Hunter .