Zawory główne są cennym uzupełnieniem systemu nawadniania. Na czym to polega? Jak to działa? Jakie parametry są najważniejsze? Zawór główny to automatyczny zawór elektromagnetyczny podłączony do sterownika zraszacza lub przekaźnika pompy. Jego podstawową funkcją jest kontrolowanie przepływu wody pod ciśnieniem do głównej linii nawadniającej. Aby sprostać potrzebom wymagających zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych, zawory główne są budowane z różnych materiałów, w tym z nylonu wypełnionego włóknem szklanym, tworzywa sztucznego lub metalu. Zazwyczaj są ułożone w układzie kulistym lub kątowym. Należy pamiętać, że jako zaworów głównych nigdy nie powinno się używać zaworów zabezpieczających przed syfonowaniem. Przyłożenie stałego ciśnienia po obu stronach zaworu, wymaganego dla zaworu głównego, może spowodować ich awarię lub pęknięcie.

Rozmiary i cechy zaworów

Rozmiary zaworów głównych wynoszą od 1 do 8" (25 do 200 mm). Zawory znajdują się między doprowadzeniem wody a systemem nawadniającym, co często nazywane jest punktem połączenia. W dużych systemach należy stosować wolno otwierający się i zamykający zawór główny, aby zapobiec gwałtownemu przepływowi wody. Aby zapewnić niezawodne działanie na długi czas, należy wybrać dodatkowe funkcje, takie jak regulacja ciśnienia, zwiększona tolerancja na zanieczyszczenia i tolerancja dotycząca wody zrekultywowanej. Zawory główne są często połączone z czujnikiem przepływu. To nieocenione narzędzie jest w stanie wykrywać przerwy w systemie, co minimalizuje straty wody i ryzyko uszkodzenia sprzętu. Czujnik przepływu jest dobierany wielkością do przewidywanych natężeń przepływu i może mieć inny rozmiar niż główna linia lub zawór główny. Sterownik interpretuje sygnał z czujnika przepływu i wykorzystuje go do wykrywania odchyleń przepływu, takich jak przepełnienie lub niedomiar. W zależności od typu sterownika system może być w stanie zatrzymać nawadnianie, przeprowadzić diagnostykę i wysłać ostrzeżenie do zarządzania nawadnianiem. Nie wszystkie sterowniki nawadniania są kompatybilne z zaworem głównym lub czujnikiem przepływu. Sterowniki kompatybilne mogą współpracować tylko z określonymi modelami. Należy skontaktować się z producentem, aby uzyskać informacje o rekomendowanych rozwiązaniach.

Typ zaworu: normalnie otwarty

Normalnie otwarty zawór główny (NOMV) jest stale otwarty. Dzięki temu linia główna pozostaje pod ciągłym ciśnieniem, niezależnie od dalszego użytkowania. Zamyka się tylko wtedy, gdy sygnał ze sterownika uruchamia elektrozawór i kieruje zawór do zamknięcia. NOMV nie jest zasilany podczas regularnego nawadniania i może ulec sklejaniu. Aby zapewnić prawidłowe działanie w razie potrzeby, należy okresowo sprawdzać, czy ruchome elementy nie blokują się w pozycji otwartej. Zaletą NOMV jest to, że umożliwia dostęp do wody pod ciśnieniem w dowolnym momencie w przypadku innych zastosowań, takich jak kurki do węży, szybkozłącza, napełnianie stawów i basenów. Tego typu mieszane zastosowanie może jednak być wyzwaniem, jeśli czujnik przepływu jest również używany do śledzenia i zarządzania przepływem. Jedną z wad NOMV jest brak ochrony źródła wody w przypadku awarii zasilania. Główna linia nawadniająca będzie również narażona na wszelkie gwałtowne przypływy wody w linii wodociągowej.

Typ zaworu: normalnie zamknięty

Normalnie zamknięty zawór główny (NCMV) utrzymuje izolację linii głównej, dopóki sterownik nie wyśle sygnału, który aktywuje elektromagnes i otworzy zawór. Jego aktywacja następuje, gdy otwiera się pierwszy zawór zdalnego sterowania, i pozostaje w tej pozycji do czasu zakończenia pracy ostatniego zaworu w cyklu. W ten sposób linia główna znajduje się pod ciśnieniem tylko wtedy, gdy system przeprowadza nawadnianie.

Ponieważ systemy często działają w godzinach nocnych, niewielkie wycieki, które byłyby widoczne w ciągu dnia, mogą pozostać niezauważone. Na szczęście prawidłowo skalibrowany czujnik przepływu może pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

W przypadku pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi i innych katastrof NOMV może zapewnić niezbędną ochronę. W przypadku awarii zasilania NOMV pozostanie zamknięty i odizoluje linię główną od źródła wody. Ma to kluczowe znaczenie przy ochronie cennych zasobów wodnych w sytuacjach kryzysowych i zapobieganiu katastrofalnym zalaniom terenu w przypadku uszkodzenia linii.

Może również pomóc w ochronie systemu nawadniającego podczas uruchamiania mediów, które zostały wcześniej wyłączone, jeśli magistrala zasilająca jest w wysokim stopniu zanieczyszczona nagromadzonym osadem. Pozwala to na wypłukanie zanieczyszczeń z systemu przed otwarciem linii nawadniających. Powyższe fakty pokazują jasno, dlaczego izolacja głównej linii nawadniającej za pomocą zaworu głównego jest właściwą praktyką w systemach nawadniania.

Dowiedz się więcej