Tradycyjne złącza obrotowe powodują poruszanie się rotora do przodu i do tyłu podczas unoszenia i obniżania rotora. Jest to odpowiednie dla instalacji w naturalnym podłożu, jednak systemy do sztucznych nawierzchni wymagają zupełnie innego podejścia. Najlepszą metodą wsparcia znacznego naporu bocznego rotora podczas pracy jest umieszczenie rotora w odpowiednim otworze mocującym w zestawie pokrywy komory. Aby zapewnić idealne ustawienie rotora w konkretnej lokalizacji, złącze obrotowe musi zapewniać elastyczny ruch w każdym kierunku; nie tylko w górę i dół, lecz również do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo. W najlepszym przypadku ta elastyczność powinna obejmować możliwość „zerowania” stopnia wzniesienia rotora, jeżeli obudowa opadnie w dół w trakcie wibracyjnego ubijania materiału bazowego otaczającego pola. Przejść do złącza obrotowego VA (Hunter Vertical Alignment). Nasze złącze obrotowe z możliwością regulacji w pionie, zapewniające wyjątkową elastyczność, oferuje sześć punktów obrotu dla ruchu wieloosiowego i siódmy punkt obrotu przy wylocie na potrzeby regulacji obrotowej zaworu i zespołu rotora. Składające się z sztywnej rury z PCV 50 mm (2") i złączek, to złącze obrotowe dostosowane do pracy przy ciśnieniu 21,7 bara; 2172 kPa znacznie redukuje niebezpieczne prędkości wody i zmniejszające wydajność straty ciśnienia z powodu elementów systemu ST.

ST Accessories