Dla niektórych użytkowników preferowanym rozwiązaniem w zakresie systemów do nawadniania sztucznej murawy jest konfiguracja typu "blokowego" charakteryzująca się zaworami umieszczonymi z dala od sztucznej powierzchni. Zaletą takiej konfiguracji jest to, że wszystkie wysokociśnieniowe przewody rurowe nie znajdują się bezpośrednio pod sztuczną powierzchnią. Dzięki rozmieszczeniu zaworów odcinających z dala od murawy, znajdujące sie stale pod ciśnieniem zasilające przewody rurowe dochodzące do szybkozłączy mogą być z łatwością usunięte spod sztucznej murawy.

Inni użytkownicy preferują stosowanie zraszaczy z zaworami w głowicy (VIH). Jednak zraszacze typu VIH charakteryzują się zbyt wysoką utratą ciśnienia co jest typowe dla wszystkich systemów nawadniających stosowanych na sztucznych murawach. Biorąc to pod uwagę, firma Hunter wykorzystała w Systemie ST zawór dołączony do głowicy (VAH). Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zmniejszenie straty ciśnienia do akceptowalnego poziomu 3,9 PSI przy przepływie o wielkości 75 GPM przez zespół zaworu (patrz rysunek na górze strony). ST-V30K zawiera zlokalizowany zdalnie przełącznik On-Off-Auto oraz zespół rozdzielacza cewki elektromagnetycznej. Takie rozwiązanie sprawia, że funkcje ręcznego sterowania zaworem oraz połączenia splatane znajdują się bliżej powierzchni, dzięki czemu dostęp do nich jest znacznie ułatwiony.

Sports Turf System