Uzyskaj wyraźny obraz historycznych danych sterownika, na przykład na temat problemów dotyczących okablowania, zmian programu i zdarzeń dotyczących nawadniania, które zostały zarejestrowane.