Dane eksploatacyjne dysz STG-900*

Dysza Ciśnienie
kPa
Promień
yd
Przepływ
l/min
Opad cale/godz
73
Pomarańczowa
689 34 282 1,35 1,56
758 36 291 1,25 1,44
827 38 302 1,16 1,34
83
Jasnobrązowa
689 37 318 1,29 1,49
758 39 333 1,26 1,46
827 40 348 1,23 1,42

Uwagi:
Wszystkie wartości opadów obliczono dla pracy w zakresie 180°.
W przypadku zraszaczy pracujących w zakresie 360° wartości opadów należy podzielić przez 2.
Minimalne wymagane ciśnienie dynamiczne dostarczane do wlotu złącza obrotowego to 7,0 barów (700 kPa).
*Wszystkie pomiary promienia wykonano przy standardowych prędkościach obrotowych. Spowolnienie obrotu do minimalnej prędkości obrotowej zwiększy promień o ponad 3 jardy.