Dzień (dni), w których nawadnianie nie powinno być przeprowadzane można z wyprzedzeniem zaprogramować jako dzień nieaktywny (Off). Dzięki tej funkcji proces nawadniania nie zostanie przeprowadzony niezależnie od harmonogramu zaprogramowanych przerw w nawadnianiu. Przykładowo, jeśli w sobotę przeprowadzane jest koszenie trawy, możliwe jest zaprogramowanie tego dnia jako dzień bez nawadniania (Off).