Fioletowe pokrywy oznaczają miejsca, w których wykorzystywana jest woda zrekultywowana. Są one dostępne jako część instalowana fabrycznie lub jako część zamienna.

I-90 Reclaimed Cap