Funkcja ta umożliwia podtrzymanie takich funkcji jak: aktualny czas, data i zaprogramowane dane programu w przypadku przerw w dostawie prądu.