Sterownik ACC2 to inteligentne rozwiązanie umożliwiające równoległe utrzymywanie nastawień sekcji w maksymalnie 6 strefach przepływu. Sterownik monitoruje system w poszukiwaniu uszkodzeń, wycieków i usterek elektrycznych, które zatrzymują nawadnianie, i określa miejsca pojawiających się problemów. Na podstawie danych z czujnika może nawet przełączyć dopływ wody w przypadku spadku jej poziomu, uruchomić program, gdy poziom wilgotności gleby jest niski, oraz zainicjować inne przydatne działania.