Innowacyjne funkcje odpowiedzi warunkowych wykorzystują dane z czujnika i inne warunki, aby automatycznie uruchamiać wstępnie zaprogramowane działania. Dzięki temu całkowicie nowemu zestawowi funkcji można zaprogramować przełączanie się z jednego źródła wody na drugie podczas zaplanowanego nawadniania zgodnie ze wskazaniami czujnika poziomu, automatycznie uruchamiać programy specjalistyczne na podstawie danych czujnika lub tworzyć inne dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkownika reakcje.