Przyspiesz programowanie sterownika dzięki wstępnie zapisanym harmonogramom, które można przenieść do dowolnego sterownika NODE-BT w ciągu kilku sekund. To narzędzie skraca czas konfiguracji nowego sterownika przy użyciu wstępnie zapisanych czasów startu, czasów pracy i dni nawadniania dla terenów, które mają identyczne potrzeby nawadniania, co umożliwia użytkownikom pominięcie tych kroków. 

Zapisany harmonogram obejmuje indywidualne nazwy sekcji i programów, uruchamianie korekty sezonowej oraz ustawienia pracy cyklicznej i wsiąkania.