Aplikacja NODE-BT umożliwia wyświetlanie wcześniej uruchomionych w sterowniku harmonogramów nawadniania oraz dokonywanie pełnych zmian programu w trybie offline.

Po powrocie do nawadnianego terenu można szybko połączyć i wdrożyć wstępnie zapisane zmiany, co zapewnia najwyższą wygodę.